Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0016

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Eksploatacja podpoziomowa - zmiany uwarunkowań

Autorzy Trenczek, S. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
EN Underlevel mining - alterations of circumstances
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na przykładzie wirtualnej kopalni z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku przedstawiono zmiany, jakie doprowadziły do zwiększenia bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Omówiono najistotniejsze zmiany w przepisach górniczych, dotyczące przewietrzania, zagrożenia pożarowego i eksploatacji podpoziomowej. Scharakteryzowano też uwarunkowania zagrożeniowe, występujące w ostatnich latach przy robotach górniczych na podpoziomach.
EN A virtual mine that might have been constructed in 50’ of the previous century serves as an example to present alterations that have led to improvements in occupational safety in coal mines. Based on this case study the most essential amendments to mining codes governing the problems of ventilation, fire hazard and sublevel mining are discussed. The paper deal also with hazardous circumstances that have occurred in mining operations over the most recent years when excavations were carried out on sublevels.
Słowa kluczowe
PL wirtualna kopalnia   bezpieczeństwo pracy w górnictwie   eksploatacja podpoziomowa  
EN virtual mine   safety in mining   underlevel mining  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2007
Tom T. 2, z. 4
Strony 101--114
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Trenczek, S.
Bibliografia
1. Budryk W.: Odwracanie się prądów powietrznych w czasie pożarów podziemnych i sposoby zapobiegania. Archiwum Górnictwa i Hutnictwa Т. II z. 2, Kraków 1954.
2. Konopko W. i inni: Raporty roczne o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Praca zbiorowa. Wyd. GIG, Katowice 1947-2006.
3. Konopko W.: Geologiczno-górnicze uwarunkowania eksploatacji podpoziomowej. Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2005” nt. Eksploatacja podpoziomowa - zagrożenia górnicze, Ustroń, 21-24 listopada 2005. Wyd. GIG, Katowice 2005.
4. Przepisy technicznej eksploatacji kopalń węgla. Wyd. „Śląsk”, Katowice 1960.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. DzU nr 139 z 2002 г., poz. 1169.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. DzU nr 124, poz. 863.
7. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
8. Trenczek S.: Rys historyczny pożarów podziemnych w ostatnim 60-leciu polskiego górnictwa. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały - nr 32, Wrocław 2006.
9. Trenczek S., Wojtas P.: Rozwój pomiaroznawstwa stosowanego od pomiarów wskaźnikowych do monitorowania i nadzorowania bezpieczeństwa Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały - nr 32, Wrocław 2006.
10. Trenczek S.: Znaczenie automatycznej aerometrii górniczej w wykrywaniu zagrożenia pożarowego. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 5, 2006.
11. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. DzU nr 27, poz. 96.
12. Zaremba J.: Informacja dotycząca wyrobisk (rejonów) przewietrzanych powietrzem sprowadzanym na upad (schodzącym prądem powietrza). Materiały 2. Szkoły Aerologii Górniczej. Zakopane 7-11 października 2002. Wyd. SCRIPTUM, Kraków 2002.
13. Zarządzenie nr 14 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 czerwca 1984 r. Szczegółowe przepisy prowadzenia ruchu i gospodarki złożem w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny i brunatny.
14. Zarządzenie nr 38 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 10.X.1973 r. Szczegółowe przepisy prowadzenia ruchu i gospodarki złożem w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny i brunatny.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0016
Identyfikatory