Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0015

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Badania modelowe określające wpływ ciśnienia iniekcji na zasięg rozchodzenia się zaczynu uszczelniającego w różnych ośrodkach gruntowych

Autorzy Stryczek, S.  Wiśniowski, R.  Korzeń, B. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
EN Modelling of the influence of injection pressure on the range of sealing slurry penetration in various ground media
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podczas prowadzenia prac wiertniczych, górniczych oraz w budownictwie hydrotechnicznym i inżynieryjnym często występują problemy natury geotechnicznej, wymagające wzmacniania i uszczelniania zarówno ośrodka gruntowego, jak i masywu skalnego. Podstawowe prace pozwalające na osiągnięcie założonego celu zazwyczaj realizowane są metodami geoinżynieryjnymi, z zastosowaniem odpowiednio dobranych zaczynów uszczelniających oraz parametrów technologii iniekcji otworowej. Zaczyny uszczelniające stosowane w pracach geoinżynieryjnych powinny zapewniać właściwy przebieg iniekcji oraz posiadać dużą odporność na czynniki panujące w górotworze. Prawidłowo dobrany zaczyn uszczelniający oraz technologia jego stosowania zapewnia skuteczność prowadzenia procesu iniekcji otworowej w założonym czasie i przewidywanym kosztorysie realizacji prac. W artykule przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań na prototypowym stanowisku, umożliwiającym określenie promienia iniekcji w funkcji rodzaju ośrodka gruntowego oraz parametrów technologii iniekcji. Rezultaty badań pozwalają na optymalizację procesu projektowania i wykonywania prac geoinżynieryjnych z wykorzystaniem metod iniekcji otworowej.
EN Geotechnical problems related with reinforcement of ground and rock mass are frequently encountered during drilling, mining as well as hydrotechnic and engineering construction operations. The basic works are usually realized with the geoengineering works with the use of suitable sealing slurries and proper parameters of hole injection technology. Sealing slurries used in geoengineering works should provide proper course of injection and resist the conditions in the rock mass. The properly selected sealing slurry and technology of its application safeguard efficiency of the injection process within the given time and budget. The authors discussed the results of investigations carried out at a prototype stand for determining the injection range as a function of ground type and technological parameters of injection. On this basis the design and geoengineering works employing hole injection methods can be optimized.
Słowa kluczowe
PL prace geoinżynieryjne   iniekcja otworowa   ośrodek gruntowy   zaczyn uszczelniający  
EN geoengineering works   hole injection   ground media   sealing slurry  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2007
Tom T. 2, z. 4
Strony 83--99
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Stryczek, S.
autor Wiśniowski, R.
autor Korzeń, B.
Bibliografia
1. Korzeń В.: Wpływ parametrów technologii iniekcji ciśnieniowej na zasięg rozchodzenia się zaczynu w ośrodku gruntowym (praca niepublikowana). WWNiG AGH, Kraków 2006.
2. Miłkowski W., Gliwa E., Szedel P.: Wzmacnianie i uszczelnianie górotworu środkami chemicznymi. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982.
3. Mróz M.: Wpływ wybranych parametrów fizycznych ośrodka gruntowego na skuteczność iniekcji otworowej (praca niepublikowana). WWNiG AGH, Kraków 2006.
4. Myślińska E.: Laboratoryjne badania gruntów. PWN, Warszawa 2001.
5. Pazdro Z., Kozerski В.: Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990.
6. Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
7. Stryczek S., Gonet A.: Geoinżynieria. Studia, rozprawy, monografie 71, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2000.
8. Stryczek S., Jurczyszak-Pawlica K.: Technologie iniekcyjne na każdy grunt. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 4, 2006.
9. Stryczek S., Wiśniowski R., Mróz M.: The Influence of rheological parameters on the range of injection of sealing slurry in various Grodnu conditions. Ochrona i Inżynieria Środowiska, WIMiR AGH, Kraków 2007.
10. Wiśniowski R., Skrzypaszek K.: Komputerowe wspomaganie wyznaczania modelu reologicznego cieczy - program Flow-Fluid Coef. Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe nr 2-3, Kraków 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0015
Identyfikatory