Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0013

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Układy blokad i wyłączeń w systemach metanometrycznych

Autorzy Miśkiewicz, K.  Wojaczek, A. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
EN Switching off circuits in methane meter systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jedną z istotnych części systemu gazometrycznego są układy blokad i wyłączeń. Powodują one wyłączenie zasilania, w przypadku gdy zawartość metanu zmierzona metanomierzem jest większa od dopuszczalnej. Sygnały dwustanowe w systemach blokad przesyłane są jako stany styków (zamknięty lub otwarty). W celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonalnego układu blokad i wyłączeń niezbędne jest rozróżnienie zwarcia styku od zwarcia obwodu. W artykule omówiono stosowane sposoby kontroli stanu styków oraz możliwe struktury układów blokad i wyłączeń. Zastosowanie stacji dołowych (PLC) do realizacji układów blokad i wyłączeń pozwala na ich monitorowanie przez dyspozytora.
EN Most important function of the methane meter system is switching off the circuit breaker when methane content is greater than acceptable value. Digital signals in switching off system are transmitted as state of contact (or OPTOMOS) - open or closed. Reliability of switching off function needs to use special methods that differentiate between closed contact and shorted circuit. Paper presents methods of contacts monitoring and structures of switching off systems. Underground station (specialised intrinsically safe PLC) allows us to create flexible switching off system with monitoring in the dispatcher room.
Słowa kluczowe
PL system metanometryczny   monitorowanie   bezpieczeństwo w górnictwie  
EN methane meter system   monitoring   safety in mining  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2007
Tom T. 2, z. 4
Strony 57--67
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Miśkiewicz, K.
autor Wojaczek, A.
  • Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, tel. 32-2371175, kazimierz.miskiewicz@polsl.pl
Bibliografia
1. Anders W., Cybulski Z.: Ocena przydatności komputerowego systemu pomiarowego KSP-2C jako systemu bezpieczeństwa. Materiały XXXIV Konferencji Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN – АТГ’006. Wyd. Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Szczyrk, czerwiec 2006.
2. Cierpisz S.: Miśkiewicz K., Musioł K., Wojaczek A.: Systemy gazometryczne w górnictwie. Seria Monografie nr 125, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
3. Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu blokad i wyłączeń SBKW. Wyd. firmy HASO, Tychy, kwiecień 2006.
4. Krzystanek Z., Gralewski K.: Zestaw iskrobezpiecznych urządzeń do ciągłego monitoringu wielkości analogowych i dwustanowych w podziemiach kopalń metanowych. Materiały konferencji naukowo-technicznej Centrum EMAG pt. Systemy i urządzenia automatyzacji procesów technologicznych i kontroli bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym, Szczawnica 2006.
5. Miśkiewicz K., Wojaczek A., Rej A.: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego w systemach gazometrycznych. Materiały XXV Konferencji Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN - АТГ2007 pt. Telekomunikacja i Systemy Bezpieczeństwa w Górnictwie. Jaworze, czerwiec 2007.
6. Miśkiewicz K., Wojaczek A.,: Hardware Systems of Interlocking and Switching off the Machines and Voltages Supply in Mines. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2000, nr 4-5.
7. Paszek A., Rzepka S.: System blokad oraz kontroli wyłączeń SBKW. Materiały XXXIV Konferencji Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN - АТГ’006 pt. Telekomunikacja i Systemy Bezpieczeństwa w Górnictwie. Wyd. Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Szczyrk, czerwiec 2006.
8. Paszek A.: Centralka sygnałów dwustanowych CSD-1. Materiały ХХХП Konferencji Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN - АТГ’004 pt. Telekomunikacja i Systemy Bezpieczeństwa w Górnictwie. Wyd. Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Szczyrk, czerwiec 2004.
9. PN-EN 61508 Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych/elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem. Część 1-5.
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych”. DzU z 2002 r. nr 139, poz. 1169.
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 zmieniające rozporządzenie „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych”. DzU nr 124 poz. 863.
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002 r. „w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych”. DzU z 2002 r. nr 94, poz. 841.
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. „w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych”. DzU z 2004 r. nr 99, poz. 1003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0013
Identyfikatory