Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0006

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Potentially hazardous trace elements in ash from combustion of coals in limnic series (upper carboniferous) of the Upper Silesian Coal Basin (USCB)

Autorzy Parzentny, H.  Róg, L. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
PL Potencjalnie uciążliwe dla środowiska pierwiastki śladowe obecne w popiołach uzyskanych ze spalania węgli z serii limnicznej (Górny Karbon) GZW
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Solid coal combustion products from the Libiąż Beds (As, Co and Zn), Załęże Beds (Rb), Ruda Beds (Ba, Cr, Cu, Ni, Sr and V) and Saddle Beds (Mn and Pb) may be potentially hazardous. Fly ash from combustion of coals from the USCB seems to be more easily enriched with As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V and Zn than with Ba, Rb and Sr, accumulating probably in bottom ash. The highest element contents were found in the grains of fly ash, with the size of 20 μm.
PL Potencjalnie uciążliwe dla środowiska mogą być stałe produkty spalania węgli z warstw libiąskich (As, Co i Zn), załęskich (Rb), rudzkich (Ba, Cr, Cu, Ni, Sr i V) i siodłowych (Mn i Pb). Popiół lotny powstały w wyniku spalania węgli z GZW łatwiej wzbogaca się w As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V i Zn niż w Ba, Rb i Sr - gromadzace się prawdopodobnie w popiele dennym. Najwyższe zawartości pierwiastków stwierdzono w ziarnach popiołu lotnego o wielkości poniżej 20 μm.
Słowa kluczowe
PL Górnośląskie Zagłębie Węglowe   pierwiastki śladowe   spalanie   popioły lotne  
EN Upper Silesian Coal Basin   trace elements   combustion   fly ash  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2007
Tom T. 2, z. 3
Strony 81--91
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Parzentny, H.
autor Róg, L.
Bibliografia
1. Biedroń J., Parzentny H.: Geochemiczna i ekologiczna ocena rozkładu stężenia cynku, ołowiu i kadmu we frakcjach pyłu kominowego ze spalania węgla kamiennego z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Mat. Konf. „Geologiczne aspekty ochrony środowiska", Kraków 21-23 X 1991, Wyd. AGH, 1991, s. 271-275.
2. Jones R. В., McCourt С. В., Morley C, King K.: Maceral and rank influences on the morphology of coal char. Fuel 64, 1985, 1460-1467.
3. Misz M.A.: Comparasion of chars in slag and fly ash as formed in pf boilars from Będzin Power Station (Poland). Fuel 81, 2002, 1351-1358.
4. Oka N., Murayama Т., Matsuoka H., Yamada Т., Shinozaki Т., Shibaoka M., Thomas C. G.: The influence of rank and maceral composition on ignition and char burnout of pulverized coal. Fuel Process. Technol. 15, 1987, 213-224.
5. Pacyna J. N.: Elektrownie węglowe jako źródło skażenia środowiska metalami i radionuklidami. Pr. Nauk. Inst. Inż. Ochr. Środ. Pol. Wrocł. 47, seria Monografie 17, 1980.
6. Parzentny H., Róg L.: Zawartość metali ciężkich w popiele lotnym pochodzącym ze spalania węgla z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przeg. Górn. 57, 2001, 52-60.
7. Parzentny H.: In press. Content and distribution of major and trace elements in bituminous coals from the limnic series (Upper Carboniferous) in the Upper Silesian Coal Basin (USCB), Poland. Int. J. Coal Geol.
8. Pires M., Querol X.: Characterization of Candiota (South Brazil) coal and combustion by-product. Int. J. Coal Geol. 60, 2004, 57-72.
9. Ratafia-Brown J.A.: Overview of trace elements partitioning in flames and furnaces of utility coal-fired boilers. Fuel Process. Technol. 39, 1994, 139-157.
10. Smołka-Danilewska D.: Volatile coal ashes a polluting component. Mineralogy and Life: Biomineral Homologies, Republic of Komi, Rosja, 2000, 179-180.
ll. Sokol E.V., Kalugin V.M., Nigmatulina E.N., Volkova N.I., Frenkel A.E., MaksimovaN. V.: Ferrospheres from fly ashes of Chelyabinsk coals: chemical composition, morphology and formation conditions. Fuel 81, 2002, 867-876.
12. Staisz J., Pasoń-Konieczyńska A., Konieczyński J.: Wstępna ocena emisji pierwiastków śladowych w procesie spalania węgla kamiennego. Arch. Ochrony Środ. 26, 2000, 7-20.
13. Taylor, S.R.: Abundance of chemical elements in the continental crust: a new table. Geoch. Cosmoch. Acta 28, 1964, 1273-1288.
14. Tsai C. Y., Scaroni A.W.: The structural changes of bituminous coal particles during the initial stages of pulverized coal combustion. Fuel 66, 1987, s. 200-206.
15.Vassilev S.V., Eskenazy G.M., Vassileva C.G.: Behaviour of elements and minerals during preparation and combustion of the Pernik coal, Bulgaria. Fuel Process. Technol. 72, 2001, 103-129.
16. Vassilev S.V., Vassileva CG., Karayigit A.I., Bulut Y., Alastuey A., Querol X.: Phase-mineral and chemical composition of composite samples from feed coals, bottom ashes and fly ashes at the Soma power station, Turkey. Int. J. Coal Geol. 61, 2005 a, 35-63.
17. Vassilev S.V., Vassileva C.G., Karayigit A.I., Bulut Y., Alastuey A., Querol X.: Phase-mineral and chemical composition of fractions separated from composite fly ashes at the Soma power station, Turkey. Int. J. Coal Geol. 61, 2005 b, 65-85.
18. Xu M., Yan R., Zheng C, Oiao Y., Han J., Sheng C: Status of trace element emission in a coal combustion process: a review. Fuel Process. Technol. 85, 2004, 215-237.
19. Yan R., Gauthier D., Flamant G.: Volatility and chemistry of trace elements in a coal combustor. Fuel 80, 2001, 2217-2226.
20. Yudovich, Ya.E., Ketris, M.P., Merc, A.W.: Elementy - primesi v iskopaemych uglach. Izdatelstvo „Nauka”, Leningrad, 1985, p. 1-239.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0006
Identyfikatory