Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0003

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Wpływ substancji mineralnej na zawartość wybranych pierwiastków śladowych w lito-typach węgla z pokładu 308 (KWK Ziemowit)

Autorzy Hanak, B.  Kokowska-Pawłowska, M. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
EN The influence of the mineral substance on the content of the selected trace elements of the lithotypes from the coal seam 308 (Ziemowit Coal Mine)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zbadano zróżnicowanie zawartości wybranych pierwiastków śladowych (Cu, Pb, Zn, Cd, Ba, Co, Ga, Cr, V i As) w próbkach litotypów pochodzących z dwóch profilii pokładu 308. Wykazano znaczną zmienność zawartości pierwiastków w badanych próbkach, zależną od rodzaju litotypu, a przede wszystkim od zawartości popiołu. Stwierdzono duże powinowactwo pierwiastków śladowych w litotypach do zawartości popiołu i substancji mineralnej węgla, które określono na podstawie wielkości współczynników korelacji.
EN Variability of the content of the selected trace elements (Cu, Pb, Zn, Cd, Ba, Co, Ga, Cr, V i As) from the coal lithotypes from the 308 coal seams of two profiles were investigated. The significant variability of the content of the trace elements from the examinated samples depends partly on the type of lithotype but mainly of the ash content. The variability of the trace elements content in the lithotypes is connected with their affinity to the ash content and mineral matter. It wast was determined on the base of the value of the correlation coefficients.
Słowa kluczowe
PL KWK Ziemowit   pokład 308   substancje mineralne   pierwiastki śladowe   litotyp węgla  
EN Ziemowit coal mine   coal seam 308   mineral substance   trace elements   coal lithotype  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2007
Tom T. 2, z. 3
Strony 31--41
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Hanak, B.
autor Kokowska-Pawłowska, M.
Bibliografia
1. Dai S., Ren D., Tang Y., Yue M., Hao L.: Concentration and distribution of elements in Late Permian coals from western Guizhou Province, China. Internatinal Journal of Coal Geology, 61, 2005, p. 119-137.
2. Hanak В., Kokowska-Pawłowska M., Zajusz-Zubek E.: Zmienność zawartości pierwiastków śladowych i podrzędnych w litotypach węgla i ich popiołach z wybranych pokładów warstw porębskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1696, seria Górnictwo, z. 268, Gliwice 2005, s. 67-76.
3. Hanak В., Kokowska -Pawłowska M.: Zmienność zawartości pierwiastków śladowych w litotypach węgla i ich popiołach na tle profilów pokładu 630 (GZW). Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 22, zeszyt 3, Kraków 2006, s. 68-77.
4. Judowicz J. E., Ketris M.P., Mierc A. W.: Eliemienty - primiesi w iskopajemych ugljach.Wyd.. 1. Izdat. Nauka Leningrad., 1985, 18.
5. Kortenski J., Sotriov A.: Trace and major element content and distribution in Neogene lignite from the Sofia Basin, Bulgaria. International Journal of Coal Geology, 52, 2002, p. 63-82.
6. Lee J.: Complexation analysis of fresh waters by equilibrium diafiltration. Water Res, 1983.
7. Lewińska-Preis L., Biedroń J., Fabiańska M.: Geochemiczna ocena rozkładu stężeń pierwiastków śladowych we frakcjach węgla kamiennego poddanego procesowi bioodsiarczania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 249, Gliwice 2001.
8. Matl K., Twardowski K: Rozkład własności fizykochemicznych i technologicznych węgla brunatnego z uwzględnieniem domieszek szkodliwych dla środowiska południowo zachodniej części Niżu Polskiego (pokład łużycki II). Wyd. Centrum PPGSMiE, Kraków 1996.
9. Parzentny H.: Wpływ nieorganicznej substancji mineralnej na zawartość niektórych pierwiastków śladowych w węglu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1460, Katowice 1995.
10. Pempkowiak J.: Rozmieszczenie, pochodzenie i własności kwasów humusowych w morzu Bałtyckim. Inst. Oceanol. PAN, Wyd. Ossolineum. Wrocław 1989.
11. Różkowska A., Ptak В.: Pierwiastki podrzędne i śladowe w górnośląskich węglach kamiennych. Przegląd Geologiczny, vol. 43, nr 6, 1995, s. 478-481.
12. Song D., Qin Y., Zhang J., Wang W., Zheng Ch.: Concentration and distribution of trace elements in some coals from Northern China. International Journal of Coal Geology, 69, 2007, p. 179-191.
13. Spears D., Zheng Y.: Geochemistry and origin of elements in some UK coals. International Journal of Coal Geology, 38, 1999, p. 161-179.
14. Widawska-Kuśmierska J.: Występowanie pierwiastków śladowych w polskich węglach kamiennych. Przegląd Górniczy, nr 7-8, 1981, s. 455-459.
15. Winnicki J.: Występowanie i sposób związania niektórych pierwiastków rzadkich w krajowych węglach kamiennych. Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich. Konferencje nr 8, 1973, s. 3-71.
16. Yudovich Y. E., Ketris M. P.: Arsenic in coal: a review. International Journal of Coal Geology, 61, 2005, p. 141-196.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0003
Identyfikatory