Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0001

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Thermal history of the carboniferous strata in the Lublin Trough (Lublin Coal Basin) constrained by numerical maturity modelling approach

Autorzy Botor, D. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
PL Ewolucja paleogeotermiczna utworów karbońskich Rowu Lubelskiego (LZW) w świetle modelowań numerycznych stopnia uwęglenia
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In Lublin Trough heat flow values in the past were much higher than now and reached values in the range 62-95 mW/m2 during the maximum burial event usually before the time of the Asturian inversion. Only in the NW part of the Lublin Trough coalification continued until the end of the Cretaceous. Bottom of the Carboniferous reached maximum paleotemperatures in range 64-154oC.
PL W Rowie Lubelskim strumień cieplny był w przeszłości znacznie większy od współczesnego, osiągając wartości od 62 do 95 mW/m2 podczas maksymalnego pogrążenia, które miało miejsce na większości obszaru Rowu Lubelskiego, z końcem westfalu, przed inwersją asturyjską. Jedynie w NW części uwęglenie kontynuowało się do końca kredy. Maksymalne paleotemperatury osiągnięte przez spąg utworów karbońskich wyniosły od 64 do 154oC.
Słowa kluczowe
PL karbon   rów lubelski   paleogeotermia  
EN carbon   Lublin trough   paleogeothermics  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2007
Tom T. 2, z. 3
Strony 5--15
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor Botor, D.
  • Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, botor@agh.edu.pl
Bibliografia
1. Baldwin В., Butler С: Compaction curves. AAPG Bulletin 69, 1985, 622-626.
2. Botor D.: Procesy generowania i ekspulsji węglowodorów w utworach karbonu Rowu Lubelskiego. Niepublikowana dysertacja doktorska, Biblioteka Główna AGH w Krakowie, 1999, 143 p.
3. Botor D., Kosakowski P.: Zastosowanie modelowań numerycznych do rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów i oceny paleotemperatur. Przegląd Geologiczny, v. 49 (2), 2000, p. 239-252.
4. Botor D., Kotarba M., Kosakowski P.: Petroleum generation in the Carboniferous strata of the Lublin Trough (Eastern Poland). Organic Geochemistry, v. 33, 2002, 461-476.
5. Buker С, Littke R., Welte D.H.: Burial and thermal history of Carboniferous sediments in well Floverich-1 (Germany). Zbl. Geol. Pal. v. 11-12, 1996, p. 763-772.
6. Drwięga Z.: Analiza przewodności cieplnej karbonu lubelskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo z. 172, Gliwice 1988, 147-168.
7. Gabzdyl W.: Lubelskie Zagłębie Węglowe. W: Geologia złóż węgla. Wydawnictwo РАЕ, Warszawa 1994, s. 43-47.
8. Espitalie J., Deroo G., Marquis F.: La pyrolyse Rock-Eval et ses applications. French Petroleum Institute Revue 41,1986, 73-89.
9. Grocholski A., Ryka W.: Carboniferous magmatism in Poland. In: Zdanowski Z., Zakowa H., (eds.): The Carboniferous in Poland, Publishing House of the Polish Geological Institute 148,1995, 181-190.
10. Grotek I., Matyja H., Skompski S.: Dojrzałość termiczna karbonu w obszarze Radomsko-Lubelskim i Pomorskim. Prace PIG 165,1998, 245-254.
11. Grotek I.: Zmieność stopnia uwęglenia materii organicznej rozproszonej w utworach karbonu wzdłuż brzegu platformy wschodnioeuropejskiej. Polski Biuletyn PIG 413, 2004, 54-115.
12. Karnkowski P. H.: Karboński etap rozwoju basenu lubelskiego jako główne stadium generacji węglowodorów w utworach paleozoiku. Przegląd Geologiczny, 51 (9), 2003, 783-790.
13. Lewandowski M.: Paleomagnetism of Early Paleozoic terranes between Baltica Avalonia. Terra Nostra 97 (ł 1), 1997,69-72.
14. Magara K.: Compaction and fluid migration, Elsevier, 1978.
15. Majorowicz J., Marek S., Znosko J.: Paleogeothermal gradients by vitrinite reflectance data and their relation to the present geothermal gradient patterns of the Polish Lowlands. Tectonophysics 103,1984, 141-156.
16. Miłaczewski L., Żelichowski A. M.: Outline of geology of the Lublin area. Polish Geological Society Guide. Lublin 1970, 10-21.
17. Narkiewicz M., Poprawa P., Miłaczewski L., Żelichowski A. M.: Devonian to Carboniferous subsidence history and tectonic evolution of the Lublin Trough: SE segment of TESZ in Poland. Terra Nostra 97 (11), 1997, 95-102.
18. Narkiewicz M.: Tektoniczne uwarunkowania Rowu Lubelskiego. Przegląd Geologiczny, 51 (9), 2003, 771-776.
19. Plewa S.: Geothermics of Poland. Special Publications of Publishing House of the Polish Academy of Sciences, 1994, 137 p.
20. Poprawa P., Żywiecki M.: Heat transfer during development of the Lublin Basin: maturity modelling and fluid inclusion analysis. Prace Specjalne P.T.Min., 26, 2005, 241-250.
21.Porzycki J., Zdanowski Z.: Lithostratigraphy and sedimentologic-paleogeographic development of the Lublin Carboniferous Basin. In: Zdanowski Z., Żakowa H., (eds.): The Carboniferous in Poland, Publishing House of the Polish Geological Institute 148, 1995, 102-109.
22. Sweeney J. J., Burnham A. K.: Evaluation of a simple model of vitrinite reflectance based on chemical kinetics. AAPG Bulletin 74, 1990, 1559-1570.
23. Waples D., Kamata H., Suizu M.: The art of maturity modelling: finding of satisfactory model. AAPG Bulletin 76, 1992, 31-46.
24. Yalcin M. N., Littke R., Sachsenhofer R. F.: Thermal history of sedimentary basins. W: Welte D. H., Horsfield В., Baker D. R. (eds.): Petroleum and Basin Evolution, Springer-Verlag, 1997, 71-168.
25. Żelichowski A. M.: Tectonics of the Lublin Synclinorium between Warsaw and Lublin. Publishing House of the Polish Geological Institute 344,1983,211-220.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0001
Identyfikatory