Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0031-0025

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Wykorzystanie biowchłanialnych implantów w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego

Autorzy Chantsoulis, M.  Świątkowska-Wróblewska, K.  Skrzek, A.  Urbanowska, J.  Chamela-Bilińska, D.  Zwoliński, J.  Sakowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of bioresorbable implants for the operative treatment of cervical spondylosis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono własne, wstępne doświadczenia kompleksowego leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego: operacja z zastosowaniem implantów wchłanialnych wraz z fizjoterapią okołooperacyjną. Materiał i metody. Badaniem objęto 52 pacjentów, u których wykonano przednią szyjną discektomię ze spondylodezą międzytrzonową z użyciem wchłanialnych implantów polimleczanowych CornerstoneTM HSR wypełnionych BCP (syntetyczny substytut tkanki kostnej fosforan wapnia) i stosowano fizjoterapię okołooperacyjną. Wyniki. Nie stwierdzono powikłań w czasie operacji ani podczas stosowania wczesnej fizjoterapii pooperacyjnej. Wnioski. Wykorzystanie wchłanianych implantów międzytrzonowych CornerstoneTM HSR w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego umożliwia wprowadzenie wczesnej fizjoterapii, która przyczynia się do szybszego usprawniania chorych po leczeniu operacyjnym, może skracać czas hospitalizacji i eliminuje ryzyko powikłań związanych z pobraniem autologicznej kości.
EN Preliminary results of complex treatment of cervical spondylosis: surgical treatment with resorbable implants and physiotherapy, are reported in this paper. Material and methods. Fifty two patients underwent an anterior cervical discectomy and fusion (ACDF) using Cornerstone ™ HSR in which BCP spacers were placed and then, were exposed to perioperative physiotherapy. Results. There were no complications during the operation and resulting from early postoperative physiotherapy. Conclusions. The use of bioresorbable implants Cornerstone ™ HSR in the treatment of degenerative cervical spine disease enables early physiotherapy, may shorten hospitalization time and lower the risk of complications.
Słowa kluczowe
PL implant biowchłanialny   fizjoterapia  
EN bioresorbable implants   physiotherapy  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2009
Tom Vol. 15, nr 1
Strony 66--69
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz.
Twórcy
autor Chantsoulis, M.
autor Świątkowska-Wróblewska, K.
autor Skrzek, A.
autor Urbanowska, J.
autor Chamela-Bilińska, D.
autor Zwoliński, J.
autor Sakowski, J.
  • Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 346 92 49, maszka@awf.wroc.pl
Bibliografia
1. L. Królicki, R. Andrysiak, D. Filipczak: Diagnostyka obrazowa w niedomodze kręgosłupa. R. Mazur, R. Podemski, B. Książkiewicz: Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa, Via Medica, Warszawa 2003, s. 69-100.
2. M. Sąsiadek, M. Konopka: Choroby kręgosłupa. Postępy neuroradiologii pod red. Jerzego Wałeckiego, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, s. 397-428.
3. G.W. Smith, R.A. Robinson: The treatment of certain cervical spine disorders by anterior removal of the intervertebral disc and interbody fusion, J.Bone Joint. Surg., vol. 40A, 1958, s. 607-624.
4. S.E. Emery, M.J. Bolesta, M.A. Banks i in.: Robinson anterior cervical fusion comparison of standard and modified techniques, Spine, vol. 15, 1994, s. 660-663.
5. R.A. Robinson, A.E. Walker, D.C. Ferlic: The results of anterior interbody fusion of the cervical spine, J Bone Joint Surg (AM), vol. 44,1962, s. 1579-1586.
6. S.I. Ryu, M. Mitchell, D.H. Kim: A prospective randomized study comparing a cervical carbon fiber cage to the Smith-Robinson technique with allograft and plating: up to 24 months follow-up, Eur Spine J., vol. 15, 2006, s. 157-164.
7. R.B. Cloward: The anterior aproach for removal of ruptured cervical disc, J. Neurosurg., vol. 15, 1958, s. 602-617.
8. R.W. Bailey, C.E. Badgley: Stabilization of the cervical spine by anterior fusion, J. Bone Joint Surg., vol. 42(A), 1960, s. 565-594.
9. J. Haftek: Dojście przednie w zabiegach operacyjnych na kręgosłupie szyjnym, Neurol. Neurochir. Pol., vol. 6, 1972, s. 452-458.
10. R.C. Bishop, K.A. Moore, M.N. Hadley: Anterior cervical interbody fusion using autogenic and allogenic bone graft substrate: A prospective comparative analysis, J Neurosurg., vol. 85, 1996, s. 206-210.
11. E.N. Hanley, J.C. Harvell, D.E. Shapiro, D.R. Kraus: Use of allograft bone in cervical spine surgery, Semin Spine Surg., vol. 1, 1989, s. 262-270.
12. G.J. Martin, R.W. Haid, M. MacMillan, G.E. Rodts, R. Berkman: Anterior cervical discectomy with freeze-dried fiula allograft, Spine, vol. 9, 1999, s. 852-859
13. L.T. Kurz, S.R. Garfin, R.E. Booth: Harvesting autogenous iliac bone grafts. A review of complications and techniques, Spine, vol. 14, 1989, s. 1324-1331.
14. J. Urbanowska, K. Tomasiewicz, J. Zwoliński, J. Sakow-ski, J. Wasielewska, R. Patrzyk: Spondylodeza przednia kręgosłupa szyjnego przy użyciu implantów węglowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Sktodowska, 2005, LX, Suppl. XVI, 7, section D, s. 253-256.
15. R. Bartels, R.D. Donk, T.R. Feuth: Subsidence of Stand--alone Cervical Carbon Fiber Cages, Neurosurgery, vol. 58, 2006, s. 502-508.
16. L. Vavruch, R. Hedlund, D. Javid, W. Leszniewski, A. Shalabi: A prospective randomized comparison between the Cloward procedure and a carbon fiber cage in the cervical spine: a clinical and radiologic study, Spine, vol. 27, 2002, s. 1694-1701.
17. D.Y. Cho, W.R. Liau, W.Y. Lee, J.T. Liu, C.L. Chiu, P.C. Sheu: Preliminary experience using a polyetheretherketone (PEEK) cage in t he treatment of cervical disc disease, Neurosurgery, vol. 51, 2002, s. 1343-1349.
18. A.R. Vaccaro, K. Singh, R. Haid, S. Kitchel, P. Wuisman, W. Taylor, C. Branch, S. Garfin: The use of bioabsorbable implants in the spine, Spine J., vol. 3, 2003, s. 227'-237'.
19. A.R. Vaccaro, L. Madigan: Spinal applications of bioabsorbable implants, J Neurosurg. (Spine 4), vol. 97, 2002, s. 407-412.
20. J.M. Toth, M. Wang, J.L. Seifert, G.B. Cornwall, B.T. Es-tes, H.B. Seim 3rd, A.S. Turner: Evaluation of 70/30 D,L--PLa for use as a resorbable interbody fusion cage, Orthopedics, vol. 25, 2002, s 1131-1140.
21. P.I. Wuisman, M. van Dijk, T.H. Smit: Resorbable cages for spinal fusion: an experimental goat model, Orthopedics, vol. 25, 2002 s. 1141-1148.
22. T.H. Lanman, T.J. Hopkins: Early findings in a pilot study of anterior cervical interbody fusion in which recombinant human bone morphogenetic protein-2 was used with poly(L-lacti-de-co-D,L-lactide) bioabsorbable implants, Neurosurgical Focus, vol. 16, 2004, s. E6.
23. A.R. Vaccaro, L. Madigan, L. Fitzhenry, M. Eichen-baum, R. Matthew: Bioabsorbable instrumentation in treatment of cervical degenerative and traumatic disorders, Current Opinion in Orthopedics, vol. 15, 2004, s. 192-195
24. A.R. Vaccaro, M.M. Robbins, L. Madigan, T.J. Albert, W. Smith, A.S. Hilibrand, Early findings in a pilot study of anterior cervical fusion in which bioabsorbable interbody spacers were used in the treatment of cervical degenerative disease, Neurosurg Focus, vol. 16, 2004, s. E7.
25. C.R. Lippman, M. Hajjar, B. Abshire, G. Martin, R.W. Engelman, D.W. Cahill: Cervical spine fusion with hioabsorbable cages, Neurosurg. Focus, vol. 16, 2004, s. E4.
26. M.R. Krijnen, T.H. Smit, G.J. Strijkers, K. Nicolay, P.J. Pouwels, P.I. Wuisman: The use of high-resolution magnetic resonance imaging for monitoring interbody fusion and hioabsorbable cages: an ex vivo pilot study, Neurosurg. Focus, vol. 16, 2004, s. E3.
27. F. Kandziora, R. Pflugmacher, M. Scholz, T. Eindorf, K.J. Schnake, N.P. Haas: Bioabsorbable interbody cages in a sheep cervical spine fusion model, Spine, vol. 29, 2004, s. 1845-1855.
28. R. Pflugmacher, P. Schleicher, S. Gumnior, O. Turan, M. Scholz, T. Eindorf, N.P. Haas, F. Kandziora: Biome-chanical comparison of bioabsorbable cervical spine interbody fusion cages, Spine, vol. 29, 2004, s. 1717-1722.
29. D.W. Cahill, G.J. Martin Jr., M.V. Hajjar, W. Sonstein, L.B. Graham, R.W. Engelman: Suitability of bioresorbable cages for anterior cervical fusion, J Neurosurg., vol. 98, 2003, s. 195-201.
30. J.M. Toth, B.T. Estes, M. Wang, H.B. Seim 3rd, J.L. Seifert, A.S. Turner, G.B. Cornwall: Evaluation of 70/30poly (L-lactide-co-D,L-lactide) for use as a resorbable interbody fusion cage, J Neurosurg., vol. 97, 2002, s. 423-432.
31. M.Y. Wang, C.Y. Liu: Resorbable polylactic acid interbody spacer with vertebral, autograft for anterior cervical discectomy and fusion, Neurosurgery, vol. 57, 2005, s. 135-140.
32. W. Jarmundowicz, M. Mraz: Rehabilitacja w neurochirurgii, [w]: M. Woźniewski: Rehabilitacja w chirurgii, PZWL, Warszawa 2006.
33. M. Woźniewski: Rehabilitacja w specjalnościach zabiegowych, [w]: A. Kwolek: Rehabilitacja medyczna, Urban&Partner, 2003.
34. A. Rakowski: Kręgosłup w stresie, GWP, 2001.
35. A. Radek, A. Maciejczak: Stabilizacja kręgosłupa, część I - Kręgosłup szyjny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0031-0025
Identyfikatory