Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0031-0010

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Efekt włączenia sonoterapii do postępowania kinezyterapeutycznego w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Autorzy Łukowicz, M.  Weber-Zimmermann, M.  Ciechowska, K.  Szefer, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of association of sonotherapy into kinesitherapy management in case of low back pain
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa są częstymi dolegliwościami narządu ruchu. Główną ich przyczyną są zmiany przeciążeniowe struktur kręgosłupa, które prowadzą do nadmiernego obciążenia i niewydolności jego elementów. U pacjentów z chorobą przeciążeniową kręgosłupa obserwujemy ból, zwiększone napięcie mięśni, zaburzoną równowagę napięć mięśniowych oraz ograniczenie ruchomości kręgosłupa. Celem pracy była ocena skuteczności włączenia sonoterapii do postępowania kinezyterapeutycznego w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa spowodowanych zmianami przeciążeniowymi. Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 40 pacjentów z rozpoznaną chorobą przeciążeniową kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, u których wykluczono objawy korzeniowe, schorzenia stawów biodrowych oraz stawów krzyżowo-biodrowych. Pacjenci zostali losowo podzieleni na dwie grupy: grupa I badawcza to 20 pacjentów, u których zastosowano kinezyterapię poprzedzoną sonoterapią. Grupa II kontrolna to 20 pacjentów, u których zastosowano kinezyterapię. Zabiegi falą ultradźwiękową o częstotliwości 1 MHz wykonywano przez 10 dni przykręgosłupowo na wysokości L1-L5 po 2 minuty na każdą stronę kręgosłupa. Ćwiczenia w obu grupach opierały się na jednolitym schemacie ćwiczeń stabilizujących kręgosłup, wzmacniających mięśnie wspomagające funkcję podporową i ruchową kręgosłupa oraz polegały na przywracaniu równowagi napięć mięśniowych. Wyniki. Z analizy badań wynika, że intensywność bólu, częstotliwość jego występowania oraz stosowanie leków przeciwbólowych zmniejszyły się w obu grupach, jednakże w grupie, w której zastosowano sonoterapię, wyniki były znacznie lepsze. Nie zaobserwowano różnic w obu grupach w zakresie sprawności ruchowej, ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz sile mięśni osłabionych i długości mięśni przykurczonych. Wnioski. Sonoterapia zwiększa efektywność przeciwbólową kinezyterapii, natomiast nie wpływa na sprawność ruchową.
EN Low back pain syndrome is a common complaint concerning locomotary system. The main reason are overload-induced changes in spine structures that lead to the excessive load and insufficiency of spine elements. For patients with overload disease of spine following symptoms are observed: pain, increased muscle tone, disturbed balance of muscle tone and limited spine mobility. The aim of this work is the assessment of the influence of the combination therapy on: pain-associated complaints, range of mobility of the lumbar part of the spine, the strength of selected phasic muscles and the presence of contractures of selected postural muscles in the research group in comparison to the patients that underwent kinesiotherapy, only. Material and methods. 40 patients with diagnosed overload disease of spine in the lumbar part with no nerve roots symptoms or hip and sacro-pelvic joint disorders, were examined. Patients were randomly divided into two groups: group I 20 patients treated with kinesiotherapy preceded by sonotherapy; control group II 20 patients treated with kinesiotherapy, only. Sonotherapy was performed paravertebrally at both sides of the spine at the level of lumbar vertebrae L1-L5 2 minutes at each side. Continuous-wave ultrasound of frequency of 1 MHz was applied. Exercises in both groups included exercises stabilizing the spine, strengthening muscles and restoring the balance of the muscle tone. Results. The results of the analysis showed that the intensity and frequency of pain decreased, as well as the use of antypain drugs in both groups, however, in the group treated by sonotherapy the results were significantly better. Locomotory skills, mobility of the lumbar part of the spine and strength of the weakened muscles and the length of contracted muscles were similar in both groups. Conclusion. It was stated that sonotherapy increases the effectiveness of the anti-pain therapy but has no influence on locomotory skills.
Słowa kluczowe
PL kinezyterapia   sonoterapia   zespół bólowy  
EN kinesitherapy   sonotherapy   cord pain  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2009
Tom Vol. 15, nr 1
Strony 40--43
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Łukowicz, M.
autor Weber-Zimmermann, M.
autor Ciechowska, K.
autor Szefer, A.
  • Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. + 48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl
Bibliografia
1. F. Biering-Sorensen: Physical measurements as risk indicators for low-back trouble over a one-year period, Spine, vol. 9, 1984, s. 106-119.
2. J. Jakubowski, B. Turczoń: Leczenie zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i pochodnych, Balneologia Polska, vol. 40, 1998, s. 76-82.
3. J. Kujawa, I. Pyszczek, J. Talar, M. Janiszewski: Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa, Fizjoterapia Polska, vol. 3, 2001, s. 271-279.
4. D.R. Wanlgren, J.H. Atkinson, J.E. Epping-Jordan: One-year follow-up of first onset low back pain, Pain, vol. 73, 1997, s. 213-221.
5. P. Lisiński, M. Malgowska: Jakość życia a zespół bólowy kręgosłupa na tle przeciążeniowym, Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, vol. 70, 2005, s. 361-365.
6. K. Giermek, K, Kwaśna, M. Białek: Światowy ruch na rzecz przeciwdziałania epidemii dołegliwości bólowych kręgosłupa, Postępy Rehabilitacji, vol. 9, 1995, s. 91-97.
7. J. Gawlikowski: Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, Kwartalnik Ortopedyczny, vol. 4,1992, s. 1-20.
8. J. Stodolny: Choroba przeciążeniowa kręgosłupa, ZL Natura, Kielce 1999.
9. J. Swierkot: Bóle krzyża - etiologia, diagnostyka i leczenie, Przewodnik Lekarski, vol. 9, 2006, s. 86-98.
10. B. Tomik: Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, Terapia, vol. 11(4), 2003, s. 39-42.
11. T.M. Domżał: Bóle krzyża, Przewodnik Lekarski, vol. 4(11), 2001, s. 104-110.
12. G. Straburzyński, A. Straburzyńska-Lupa: Fizjoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, s. 616-633.
13. T. Mika: Fizykoterapia. Podręcznik dla wydziałów fizjoterapii medycznych studiów zawodowych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996, s. 338-356, 361-362.
14. J. Łazowski: Podstawy fizykoterapii, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2000, s. 263-266.
15. J. Nowotny: Podstawy fizjoterapii część II, Wydawnictwo AWF, Katowice 1998, s. 134-139.
16. J.Z. Kilar, P. Lizis: Leczenie ruchem. Część I. Badanie narządu ruchu w rehabilitacji, Kasper, Kraków 1996, s. 96,98,100,112, 200.
17. W. Dega, K. Milanowska: Rehabilitacja medyczna, PZWL, Warszawa 1993, s. 167-171.
18. M. Kiljański, Z. Śliwiński, W. Kufel, W. Kiebzak, M. Woszczak: Ocena równowagi ciała u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego po kriostymulacji ogólnoustro-jowej połączonej z fizjoterapią, Fizjoterapia Polska, vol. 7(3), 2007, s. 286-298.
19. A. Dziak: Leczenie bólów krzyża, Rehabilitacja Medyczna, vol. 6(1), 2002, s. 36.
20. S. Taimela, M. Kankaanpaa, S. Luoto: The effect of lumbag fatigue on the ability to sense a change in lumbar position-a controlled study, Spine, vol. 24, 1999, s. 1322-1327.
21. E. Thomas i wsp.: Association between measures of spinal mobility and low back pain, Spine, vol. 23, 1998, s. 343-347.
22. M. Łukowicz i wsp.: Ocena skuteczności fonoforezy z diklofenakiem w zespołach bólowych odcinka L-S kręgosłupa, Balneologia Polska, IV-VI, 2008, 3(113), s. 236-243.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0031-0010
Identyfikatory