Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0015-0022

Czasopismo

Architecture Civil Engineering Environment

Tytuł artykułu

The treatment of manure with the use of pressure-driven membrane techniques

Autorzy Konieczny, K.  Kwiecińska, A. 
Treść / Zawartość http://acee-journal.pl
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN High-density livestock farming causes many difficulties connected with proper management of produced manure. The application of membrane technologies seems to be an attractive solution to this problem. It enables to obtain concentrated nutrients solutions and also recovery of proper quality water which can be further reuse on a farm, what would be a great advantage in areas, where water deficiency takes place. The aim of the study was to determine the effectiveness of integrated centrifugation and two-step-ultrafiltration processes used as manure pretreatment before reverse osmosis. The final permeate obtained during the process was characterized by significantly lower values of parameters like: ChZT, BZT5, OWO, WN, OW, N-NH4+, PO43- . However, it still required further treatment via reverse osmosis.
PL Wielkoprzemysłowa hodowla zwierząt stwarza wiele trudności z odpowiednim zagospodarowaniem produkowanej gnojowicy. Zastosowanie technologii membranowych wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem tych problemów. Z jednej strony stwarza możliwości otrzymywania wysoce skoncentrowanych produktów nawozowych, z drugiej zaś pozwala na odzysk odpowiedniej jakości wody, która mogłaby być ponownie wykorzystana w miejscu hodowli. Odzysk wody byłby szczególnie korzystny w obszarach, które borykają się z jej niedoborem. Celem przeprowadzonych badań było określenie efektywności zintegrowanych procesów wirowania i dwustopniowej ultrafiltracji jako etapu wstępnego przygotowania gnojowicy przed procesem odwróconej osmozy. Otrzymany w końcowym etapie permeat charakteryzował się znacznie niższymi wartościami parametrów jak: ChZT, BZT5, OWO, WN, OW, N-NH4+, PO43- w odniesieniu do surowej gnojowicy.
Słowa kluczowe
PL gnojowica świńska   techniki membranowe   ultrafiltracja   wirowanie   odzysk wody  
EN pig manure   membrane techniques   ultrafiltration   centrifugation   water recovery  
Wydawca Silesian University of Technology
Czasopismo Architecture Civil Engineering Environment
Rocznik 2010
Tom Vol. 3, no. 2
Strony 93--96
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Konieczny, K.
autor Kwiecińska, A.
  • Faculty of Energy and Environmental Engineering, The Silesian University of Technology, Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice, Poland, anna.kwiecinska@polsl.pl
Bibliografia
[1] Burton C., Turner C.; Manure Management -Treatment Strategies for Sustainable Agriculture, 2nd Edition, Editions Quae, 2003
[2] Martinez-Almela J., Barrera J.M.; SELCO-Ecopurin® pig slurry treatment system, Bioresource Technology, vol.96, 2005; p.223-228
[3] Vanotti M.; Evaluation of Environmental Superior Technology: Swine Waste Treatment System for Elimination of Lagoons, Reduced Environmental Impact, and Improved Water Quality, Research Project: Improved animal manure treatment methods for enhanced water quality, 2004
[4] Cicek N.; A review of membrane bioreactors and their potential application in the treatment of agricultural wastewater, Canadian Biosystems Engineering, vol.45, 2006; p.6.37-6.47
[5] Melse R.W., Verdoes N.; Evaluation of Four Farm-scale Systems for the Treatment of Liquid Pig Manure, Biosystems Engineering, vol.92, 2005; p.47-57
[6] Masse L., Masse'a D.I., Pellerin Y.; The use of membranes for the treatment of manure: a critical literature review, Biosystems Engineering, vol.98, 2007; p.371-380
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0015-0022
Identyfikatory