Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0012-0109

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wpływ ciśnienia w ogumieniu i obciążenia pojazdu na ocenę skuteczności układu hamulcowego w warunkach stacji kontroli pojazdów

Autorzy Burdzik, R.  Warczek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of tyre pressure and vehicle load on evaluation of brake system effectiveness by vehicles services stations items
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych pojazdów samochodowych na wyniki diagnozowania układów hamulcowych, według metod stosowanych w stacjach kontroli pojazdów. Na podstawie analizy zagadnienia opracowano plan badań. Następnie przeprowadzono badania skuteczności działania układu hamulcowego dla różnych wartości ciśnienia w ogumieniu i obciążenia pojazdu. Uzyskane wyniki potwierdzają, że zarówno dodatkowe obciążenie, jak i ciśnienie odbiegające od nominalnego mają wpływ na zmierzone siły hamowania, co przy niespełnieniu zaleceń stosownego rozporządzenia ministra infrastruktury może doprowadzić do błędnej oceny stanu układu hamulcowego.
EN The paper presents results of research which purpose was to evaluate the influence of chosen exploitation factors of car vehicles on brake system diagnosis results by vehicles service stations. Based on analysis of the problem it has been elaborated and carried out research plan for brake system effectiveness determines for different values of tyre pressure and vehicle loads. Obtained results confirm that additional tyre pressure and vehicle extra loads have influence on the registered brake forces. This can result in incorrect evaluation of brake system diagnosis.
Słowa kluczowe
PL pojazd samochodowy   stacja kontroli pojazdów   układ hamulcowy   ogumienie  
EN car vehicle   vehicle service station   brake system   tyre  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2010
Tom z. 66
Strony 15--24
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Burdzik, R.
autor Warczek, J.
Bibliografia
1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. DzU. Nr 32 poz. 262, 26 luty 2003.
2. Filipczyk J.: Okresowe badania kontrolne układów hamulcowych. „Konferencja Hamulcowa”. Łódź 2001.
3. Burdzik R., Figlus T., Krupa M.: Wpływ działania korektora siły hamowania na wyniki badań skuteczności hamowania na urządzeniu rolkowym, I Studencka Sesja Naukowa Wydziału Transportu, Katowice 6 czerwca 2003, wydane na płycie CD.
4. Burdzik R., Filipczyk J.: Diagnozowanie układu hamulcowego samochodów osobowych z regulatorami siły hamowania, DIAGNOSTYKA, vol. 28, 2003, s. 9 -12.
5. Koca A., Bayrakceken H., Altiparmak D.: Determination of brake force using artificial neural network. Journal of Scientific & Industrial Research, Vol. 66, June 2007, p. 425-430.
6. Karpiński R.: Badania skuteczności działania układów hamulcowych w warunkach stacji kontroli pojazdów. „U konferencja badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów - 2001”. Mikołajki 15-17 października 2001.
7. Gajek A.: Problemy diagnozowania hamulców pojazdów samochodowych na stanowiskach rolkowych. Konferencja naukowo-techniczna „Diagnostyka pojazdów samochodowych '98”. Katowice 6 listopada 1998. Materiały konferencyjne, Instytut Transportu w Katowicach, Politechnika Śląska.
8. Lanzendoerfer J., Szczepaniak C: Teoria ruchu samochodu. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1984 r.
9. Mazurkiewicz A.: Analiza metod badania układów hamulcowych; praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr. inż. Rafała Burdzika, Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0012-0109
Identyfikatory