Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0011-0018

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Metody klasyfikacji uszkodzeń amortyzatorów samochodów osobowych

Autorzy Burdzik, R.  Sobczak, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methods of defects classification of passenger cars shock-absorbers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono koncepcję nowej metody umożliwiającej identyfikację stanu technicznego amortyzatora. Z uwagi na złożoność układu zawieszenia pojazdu, którego elementem jest amortyzator, i wynikającą z tego problematyką odseparowania jego symptomów diagnostycznych, koncepcję postanowiono rozszerzyć o cały system diagnostyczny. W ramach badań przeprowadzono serie pomiarów w stacjach kontroli pojazdów w celu zebrania dostatecznej bazy wiedzy. W projekcie systemu zastosowano algorytmy matematyczne i klasyfikatory neuronowe zaimplementowane do programu Matlab.
EN The paper presents conception of new shock-absorber technical condition identification method. Due to complexity of vehicle suspension, which part is shock-absorber, there is a problem with separate of diagnostics symptoms. That is the reason to increase conception to whole diagnostic system. It were measures research conducted in vehicle research station to create usefully data base. It were used mathematics algorithms and neural network classificatory implementation to Matlab.
Słowa kluczowe
PL samochód osobowy   amortyzator samochodowy   uszkodzenia   diagnostyka samochodów osobowych  
EN passenger car   car shock absorber   defects   car diagnostics  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2008
Tom z. 64
Strony 85--92
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Burdzik, R.
autor Sobczak, P.
  • Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Politechnika Śląska, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, rafal.burdzik@polsl.pl
Bibliografia
1. Batko W., Dąbrowski Z., Engel Z., Kiciński J., Weyna S.: Nowoczesne metody badania procesów wibroakustycznych. ITE, Radom 2005.
2. Burdzik R.: Automatyczne diagnozowanie stanu technicznego amortyzatorów zabudowanych w samochodach osobowych. Rozprawa doktorska, Katowice 2006.
3. Burdzik R.: Koncepcja systemu diagnozowania stanu technicznego amortyzatorów samochodów osobowych, XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2007.
4. Burdzik R., Gardulski J., Konieczny Ł.: Nowe metody diagnozowania amortyzatorów. VI Konferencja Naukowa Telematyka i Bezpieczeństwo Transportu, Katowice 2006.
5. Burdzik R., Gardulski J.: Metodyka wyznaczania diagnostycznych miar stanu technicznego amortyzatorów samochodowych. DIAGNOSTYKA nr 4(40)/2006, PTDT, 2006.
6. Burdzik R., Gardulski J.: Metody diagnozowania stanu technicznego amortyzatorów zabudowanych w samochodach osobowych. Zeszyty Naukowe Pol. Śl., s. Transport, z. 63, Gliwice 2006.
7. Danesin D., Vercellone P., Mastronardi F., Fenoglio M., Fornero A., Valardocchina M.: Vehicle dynamic with real time damper system. 16th European ADAMS User Conference, November 14-15, Berchtesgaden, Germany 2001.
8. Gardulski J.: Bezstanowiskowa metoda oceny stanu technicznego zawieszeń samochodów osobowych. ITE, Katowice-Radom 2003.
9. Jamro E., Adamczyk J., Krzyworzeka P., Cioch W.: Programowalne urządzenie diagnostyczne stanów niestacjonarnych pracujące w czasie rzeczywistym, XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2006.
10.Peceliunas R., Prentkovskis O.: Influence of shock-absorber parameters on vehicle vibrations during braking. Trans Tech Publications, Solid State Phenomena Vol. 113, Switzerland 2006, pp. 235-240.
11.Torgo L.: „Data Mining with R: learning by case studies”, LIACC-FEP, University of Porto R. Campo Alegre, Portugal, May 22, 2003.
12. Walusiak S., Pietrzyk W., Sumorek A.: Ocena diagnostyczna stanu technicznego pojazdów samochodowych w wybranej stacji diagnostycznej. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Tom 5. Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN. Lublin 2003,s. 223-230.
13. Dane statystyczne wypadków w 1998 r. Biuro Ruchu Drogowego KGP.
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. „W sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach", DzU nr 227 poz. 2250.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0011-0018
Identyfikatory