Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL5-0020-0029

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Kulturowe standardy i etyczne dylematy modernizacji przestrzeni dla potrzeb seniora

Autorzy Bartoszek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cultural standards and ethical dilemmas of modernization of space for senior citizen's needs
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Główną ideą artykułu jest zaprezentowanie architektom kulturowych źródeł i społecznych konsekwencji wzorców użytkowania przez seniorów przestrzeni zbudowanej. Autor uzasadnia konieczność uwzględniania w projektowaniu modernizacji przestrzeni mieszkaniowej zarówno potrzeb funkcjonalnych, wynikających ze zmieniającego się stanu zdrowia i sprawności ludzi starych, jak i czynników etycznych i kulturowych, różnicowanych przez ich style życia. Kulturowe standardy projektowania wymagają od architektów: a) wrażliwości etycznej i świadomości deficytów kompetencji kulturowej; b) rozpoznania obaw i oczekiwań seniorów, a nie tylko opinii zlecających modernizację przestrzeni mieszkaniowej opiekunów osób starych. W opracowaniu podjęto również próbę oszacowania zasięgu cywilizacyjnego opóźnienia w korzystaniu z infrastruktury sanitarnej przez polskich seniorów oraz scharakteryzowano specyficzne cechy społeczno-demograficzne tej subpopulacji.
EN The main idea in this article is to show to the architects the cultural sources and social consequences of models of the use of space built by the senior citizens. The author justifies the necessity to take into consideration when designing the modernization of the housing space both functional needs and cultural factors, diversified by their lifestyles. Cultural standards of designing demand the following from the architects: a) aesthetic sensibility and the awareness of the deficiencies of the cultural competence; b) recognizing the concerns and expectations of the senior citizens, and not only the opinions of their carers who commission the modernization of space. The study also makes an effort to estimate the range of the civilization delay in using sanitary infrastructure by Polish senior citizens, and characterizes the socio-demografical features peculiar to this subpopulation.
Słowa kluczowe
PL socjologia przestrzeni mieszkaniowej   senior   potrzeby seniora   demografia  
EN sociology of housing space   senior   senior citizen's needs   demography  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
Rocznik 2008
Tom z. 47
Strony 27--35
Opis fizyczny bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Bartoszek, A.
  • Instytut Socjologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach 40-007 Katowice, ul Bankowa 11 tel: (0-32) 359-18-89, aura@wns.us.edu.pl
Bibliografia
Bourdieu P.: Dystynkcja. Krytyka społecznej władzy sądzenia. Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005.
Greene T.C., Fisher J.D., Bell P.A., Baum A.: Psychologia środowiskowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Bać Z. (red.): Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego V HABITATY 2003. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
Kowaleski J.T. (red.): Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. GUS, Warszawa 2006.
Solomon M.R: Zachowania i zwyczaje konsumentów. Wydawnictwo VI ONE Press, Gliwice 2006.
Steel F.: Physical Settings and Their Organization. Addison Wesley, London 1973.
Steel F.: The Sence of Place. CBI Publishing Company, Boston 1981.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL5-0020-0029
Identyfikatory