Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL5-0019-0033

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Elementy bezpieczeństwa stosowane na rondach

Autorzy Macioszek, E. 
Treść / Zawartość http://sjsutst.polsl.pl/
Warianty tytułu
EN Safety elements applied to the roundabouts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podstawowe elementy stosowane na rondach, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowników. Przypomniano między innymi zasady oznakowania, lokalizację oświetlenia, sposoby prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego, a także opisano sposoby umieszczania w rejonie małych rond przystanków komunikacji autobusowej. Zasady te szczegółowo i precyzyjnie określa Instrukcja projektowania małych rond Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie, która wraz z wprowadzeniem zmian jest aktualizowana i ponownie wydawana. Opisane zasady wykorzystano w koncepcji modernizacji trójwlotowego skrzyżowania ulic na małe trójwlotowe rondo, a niektóre z rysunków tego projektu przedstawiono w poniższym artykule.
EN The articles deals with basic elements applied to the roundabouts to provide safety to the road users. The principals of the road signing, location of lights, methods of running the pedestrian and bicycle traffic, and methods of locating the public communication stops nearby the roundabouts have been reminded and described. These principals are given precisely and in details by the Planning Instruction for Small Roundabouts of General Directorate for National Roads in Warsaw which not only introduces some changes but also is being actualized and republished. Described principles were used for the conception of reconstructing the three-inlet intersection into the three-inlet small roundabout and some of designing figures are presented in the following paper.
Słowa kluczowe
PL rondo   instrukcja projektowania małych rond   bezpieczeństwo ruchu drogowego  
EN roundabout   Planning Instruction for Small Roundabouts   traffic safety  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2005
Tom z. 57
Strony 253--260
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Macioszek, E.
  • Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Katowice, ul.Krasińskiego 13, tel.: (0-32) 6034115, emacioszek@polsl.pl
Bibliografia
1. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II- dotycząca rond. GDDP Warszawa 12. VI. 2001.
2. Instrukcja projektowania małych rond. Załącznik do zarządzenia, nr 4 z 1996, GDDP 29.02.1996.
3. Rozporządzenie MT i GM z dnia 2. 03. 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, pozycja 430 z 1999.
4. Rozporządzenie MT i GM z dnia 21. 06. 1999 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. nr 58, poz. 622 z 1999.
5. Instrukcja Projektowania Małych Rond. Warszawa, Politechnika Krakowska - GDDP 1996.
6. Austroads Guide to traffic engineering practice (1993), Part 6: Roundabouts, Sydney.
7. Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia 20 czerwca 1997, Dz. U. nr 98, 123, 160 (106, 133 z 1998).
8. Dobiecki A., Siewierski J. Podstawowe zasady organizacji ruchu. WKŁ, Warszawa 1980.
9. Nowak W. Doświadczenia związane z projektowaniem i realizacją skrzyżowań typu rondo. Drogownictwo, nr 4, 1997.
10. Witkowski J.: Pieszy w ruchu drogowym. WKŁ, Warszawa 1978.
11. Komar Z., Wolek Cz.: Inżynieria ruchu drogowego - wybrane zagadnienia. Wydanie Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
12. Dobiecki A., Siewierski J.: Podstawowe zasady organizacji ruchu. Poradnik organizatora ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa 1980,
13. Dobiecki A., Użdalewicz Z.: Organizacja ruchu w miastach. Poradnik organizatora ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa 1985.
14. Duda E.: Koncepcja modernizacji skrzyżowania ulic: Świerczewskiego, Staszica, Damrota w Siemianowicach Śląskich. Praca dyplomowa magisterska. Katowice 2002.
15. Retting, Richard A., Persaud, Bhagwant N., Garder, Per E., Lord, Dominique: Crash and Injury Reduction Following Installation of Roundabouts in the United States. American Journal of Public Health, April 2001, Vol. 91, Issue 4, p. 628.
16. Rasanen, Mikko, Summala, Heikki: Car Drivers Adjustments to Cyclists at Roundabouts. Transportation Human Factors, 2000, Vol. 2, Issue 1, p. 1.
17. Brilon W., Stuwe B.: Capacity and design of traffic circles in Germany. Transportation Research Record 1398, 61-67, 1990.
18. Troutbeck R. J.: Capacity and Design of traffic circles in Australia. Transportation Researche Record 1398, 68 - 74, 1990.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL5-0019-0033
Identyfikatory