PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ rekultywacji składowiska odpadów chemicznych w Tarnowskich Górach na stężenie wybranych metali w wodach powierzchniowych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of chemical waste dump reclamation in Tarnowskie Góry upon concentration of the chosen metals in surface water
Konferencja
Konferencja Naukowa "Rekultywacja terenów uprzemysłowionych" (2006)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nieczynne od 1995 roku składowisko zajmowało powierzchnię 39,2 ha, gromadząc ok 1,5 min m niebezpiecznych odpadów zawierających m. in.: Zn, Pb, Cu, Cd, B, Ba i Sr. Od roku 2000 rozpoczęto rewitalizację zdegradowanych obszarów, przenosząc odpady na Centralne Składowisko Odpadów (CSO), z którego odcieki kierowane są do oczyszczalni ścieków. Do końca roku 2005 wykonano około 60% prac rekultywacyjnych. W artykule przedstawiono zmienność chemizmu wód powierzchniowych na przykładzie rzeki Stoły, która przepływa przez zdegradowany obszar i jest m. in. odbiornikiem oczyszczonych ścieków. Na podstawie analiz chemicznych z lat 1999 - 2005 określono stężenia: Zn, B, Ba i Sr w wodach rzeki przed i za skażonym terenem. Pozwoliło to na ocenę wpływu dotychczasowej rekultywacji na jakość wód powierzchniowych. Obecnie rzeka nadal nie spełnia wymogów II klasy czystości wód powierzchniowych, a do głównych zanieczyszczeń należą związki baru i boru.
EN
Waste dump, closed in 1995, occupied the surface of 39,2 ha and accumulated approx. 1,5 min m3 of dangerous wastes, containing Zn, Pb, Cu, Cd, B, Ba, Sr and other elements. Revitalization of the degraded area was commenced in 2000 and the wastes were moved to the Central Waste Dump (CSO) where leachates were directed to a sewage-treatment plant. By the end of 2005 approx. 60 % of revitalization work was executed. The paper presents variability of surface water chemism of the Stoła River, which flows through the degraded area and receives water from the sewage-treatment plant. On the grounds of chemical analyses made in 1999 - 2005 a concentration of Zm, B, Ba and Sr in the river water before and behind the contaminated ground was determined. This allowed for estimation of influence of reclamation efforts upon surface water quality. At present the Stoła River does not meet requirements for the second class of water cleanness and chemical compounds of barium and boron are still the main water pollutants.
Rocznik
Tom
Strony
133--141
Opis fizyczny
bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • 1. Główny Instytut Górnictwa: Sprawozdania roczne z monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w likwidacji. Katowice 1999 - 2003.
  • 2. Grabowska K., Sowa M.: Sposób mineralizacji wody przez odpady rud cynkowo-ołowiowych w rejonie ich składowania. Zesz. Nauk. Poi. Śl., seria Górnictwo nr 122, Gliwice 1984.
  • 3. Halota W.: Przebieg i perspektywa likwidacji zagrożenia środowiska wywołanego działalnością Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry". III Konferencja Ekologiczna Regionu Tarnogórskiego, Tarnowskie Góry 2000.
  • 4. Macioszczyk A.: Hydrogeochemia. Wyd. Geol. Warszawa. 1987.
  • 5. Makowski A., Szczygieł A.: Realizacja oraz perspektywy zakończenia przedsięwzięcia p.n. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 Gliwice. Tarnowskie Góry 2003.
  • 6. Mikulski Z.: Gospodarka wodna. PWN, Warszawa 1998.
  • 7. Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska: Monitoring środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w likwidacji. Katowice 2004 i 2005.
  • 8. Przedsiębiorstwo Projektowo - Inżynieryjne Ekolog - 1: "Dostosowanie projektu budowlanego pt. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w likwidacji, do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 05.03.2001r." Poznań 2001.
  • 9. Schilling - Siengalewicz S.: Toksykologia. PZWL, Warszawa 1972.
  • 10. Sowa M.: Badania laboratoryjne mineralizacji wody przez odpady kopalniane ze składowiska Kotlamia. Zesz. Nauk. Poi. Śl., seria Górnictwo nr 109, Gliwice 1981 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL5-0015-0040
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.