Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0026-0070

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Drogi i migracje zwierząt – strefy kolizyjne

Autorzy Burdzik, R.  Wojtas, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Roads and migration of animals - collision zones
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Odpowiedni dobór lokalizacji, rodzaju i parametrów technicznych oraz użytkowych przejść dla zwierząt warunkuje ich efektywne wykorzystanie. Stanowi to punkt wyjścia w harmonizacji nowych inwestycji transportowych ze środowiskiem naturalnym. Wpływa także na redukcję szkodliwego oddziaływania infrastruktury drogowej na dziką faunę i florę. W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania lokalizacji przejść dla zwierząt i ich zagęszczenia. Przedstawiona została także syntetyczna klasyfikacja przejść dla zwierząt.
EN Proper selection of the location, type and technical parameters and utility of wildlife crossings determines their effective use. This is very important for new investment in the of transport for purpose of harmonization with the environment. It affects the reduction of harmful effects of road infrastructure in wild fauna and flora. The paper discusses the basic conditions of the location of wildlife crossings and congestion. The synthetic classification of crossing to the animals has been presented.
Słowa kluczowe
PL migracja zwierząt   przejście dla zwierząt   infrastruktura drogowa  
EN animals migration   animals crossing   road infrastructure  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2011
Tom z. 71
Strony 19--26
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Burdzik, R.
autor Wojtas, K.
  • Politechnika Śląska, Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Katowice, Krasińskiego 8, pokój 006, rafal.burdzik@polsl.pl
Bibliografia
1. Badora K.: Autostrada – środowisko przyrodnicze. Studium konfliktów przestrzennych na przykładzie opolskiego odcinka autostrady. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
2. Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R.W., Stachura K., Zawadzka B.: Zwierzęta a drogi. Metody ograniczenia negatywnego wpływu dróg na populację dzikich zwierząt. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2006.
3. Kurek R.T. (red.): Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2008.
4. Kurek R.T.: Optymalny model postępowania przy ustalaniu lokalizacji przejść dla zwierząt. [w] Kurek R.T. (red.): Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce, , Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra. 2008.
5. Maranda D.: Ustalenie lokalizacji i dobór parametrów przejść dla zwierząt – problemy i dobre praktyki, [w] Kurek R.T. (red.): Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2008.
6. Ochnio P.: Podstawowe problemy związane z planowaniem przejść dla zwierząt w trakcie przygotowywania inwestycji drogowych, [w] Kurek R.T. (red.): Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2008.
7. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych. GDDKiA, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM, Kraków 2008.
8. www.siskom.waw.pl (21.02.2011r.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0026-0070
Identyfikatory