Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0026-0064

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Teleinformatyka w edukacji inżynierii awiacji

Autorzy Pila, J.  Szabo, S.  Pila, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The passenger and aircraft crew safety is the major requirement of the aircraft operation. Its continuous enhancement is the major task not only for design bureaus, aircraft manufacturers, services, but is also the subject of training and educational activities as well. Presented article focuses on analysis of needs and methods application, regarding risk mitigation in aircraft operation, considering aviation engineering training and education in compliance with EASA (European Aviation Safety Agency) Module 12, Part 66 - titled as “Helicopter aerodynamics, structure and systems”. Topicality of the contribution results from necessity of implementation educational technology into university education as well as individual preparation of aircraft maintenance staff. The contribution has two parts – paper and multimedia form. Paper form is analysis of the connection among safety, education and ergatic system (machine-man-environment). Multimedia form consists of Module 12 with its text, figures, videos, photos and interactive tests.
PL Bezpieczeństwo pasażera oraz personelu kabinowego jest głównym wymaganiem w obsłudze statku powietrznego. Ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa jest nie tylko zadaniem biur projektowych, producentów samolotów, sektora usługowego ale również przedmiotem szkoleń i edukacji. Poniższy artykuł koncentruje się na analizie potrzeb i metod związanych ze zmniejszaniem ryzyka w obsłudze statku powietrznego, szkoleń dotyczących inżynierii awiacji oraz edukacji w ramach EASA (European Aviation Safety Agency) Module 12, Part 66 - titled as “Helicopter aerodynamics, structure and systems” – moduł 12, część 66 zatytułowana „ Aerodynamika, struktura i systemy helikoptera”. Tematyka tej pracy wynika z potrzeby wdrożenia technologii edukacyjnej do programu edukacyjnego uniwersytetów, a także indywidualnego przygotowania służb utrzymania danego statku powietrznego. Praca składa się z dwóch części – papierowej i multimedialnej. Część papierowa stanowi analizę powiązań pomiędzy bezpieczeństwem, edukacją oraz systemem maszyna-człowiek-środowisko. Część multimedialna składa się z Modułu 12 z tekstem, danymi liczbowymi, video, zdjęciami oraz testami interaktywnymi.
Słowa kluczowe
PL teleinformatyka   transport lotniczy  
EN teleinformatics   air transport  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2011
Tom z. 70
Strony 77--84
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Pila, J.
autor Szabo, S.
autor Pila, M.
Bibliografia
1. Douglas A.: A human errors approach to aviation accident analysis. Aldershot, England 2005.
2. John D., Mac Arthur C.: The future of the learning institutions in digital age. The MIT Press Cambridge, London 2009.
3. Kelemen M.: Ergatické systémy a bezpečnosť v letectve: Liptovský Mikuláš: Edukácia a inteligencia zručností v leteckej prevádzke. Akadémia Ozbrojených Síl, Liptovský Mikuláš 2009.
4. Klecun R.: Nove trendy vo vzdelávaní leteckych odborníkov. Vojenská Letecká Akadémia, Košice 2003.
5. Malindzak D.: Manažment spolupráce univerzít s praxou. Bratislava, Centrum ďalšieho Vzdelávania Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Projekt Tempus-phare UM_JEP-13003-98.
6. Neštrák D., Piľa J.: Aerodynamika, konštrukcia a systémy vrtuľníkov. Učebné texty podľa nariadenia komisie ES číslo 2042/2003, Part 66, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0026-0064
Identyfikatory