Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0026-0060

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wymagania normatywne związane z zakładaniem i certyfikacją lotnisk cywilnych w Polsce

Autorzy Kubaśka, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Normative requirements connected with establishment and certification of civil airports in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przystąpienie Polski do UE wymagało przyjęcia wielu zasad dotyczących działalności w różnych sferach życia publicznego i gospodarki, m.in. w transporcie. Zasady prowadzenia działalności lotniczej w Polsce - poza krajowymi regulacjami normatywnymi również podlegają wymogom i ustaleniom międzynarodowym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych dokumentów normatywnych, które regulują zasady zakładania i funkcjonowania lotnisk cywilnych oraz procedur ich certyfikacji.
EN The accession of Poland to EU required acceptance of numerous regulations concerning activities in different spheres of public live and economy, for instance transport. The principles of conducting aviation activity in Poland are not only subject to domestic normative regulations but also to international standards and regulations. The main purpose of the article is to present the most important normative documents regulating the rules of founding and functioning of civil airports and the procedures of their certification.
Słowa kluczowe
PL lotnictwo cywilne   akty prawne Unii Europejskiej   transport lotniczy   lotniska  
EN civil aviation   EU acts   air transport   airports  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2011
Tom z. 70
Strony 45--54
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Kubaśka, E.
Bibliografia
1. http://www.ulc.gov.pl/
2. ICAO: Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym: Lotniska, tom 1 :Projektowanie i eksploatacja lotnisk, 2004.
3. Liwiński J.: Rejestr polskich lotnisk cywilnych, „Przegląd komunikacyjny”, Nr. 1/2007, s. 35-42.
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych, 1998. (Dz. U. 1998 Nr. 130, poz. 859).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji i rejestru lotnisk cywilnych, 2004. ( Dz. U. 04 Nr. 122, poz. 1273 z późn. zm. ).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym, 2003. (Dz. U. 03 Nr. 146, poz. 1421 z późn. zm.).
7. Tomasik A.: Funkcjonowanie portu lotniczego. Plan Generalny lotniska i strategia rozwoju (materiały z wykładu: Porty lotnicze i regionalne – struktura funkcjonowania lotnictwa cywilnego w Polsce), 2010.
8. Uchwała Rady Ministrów: ”Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”, 2007, Nr. 86/2007.
9. ULC: Podręcznik certyfikacji lotnisk, 2008.
10. ULC Rejestr lotnisk cywilnych, Dziennik Urzędowy, strona internetowa ULC.
11. Ustawa Prawo Lotnicze, 2002. (Dz.U. 02 Nr.130, poz.1112 z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0026-0060
Identyfikatory