Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0024-0077

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Innowacje a kultura organizacji

Autorzy Zieliński, M. 
Treść / Zawartość http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/
Warianty tytułu
EN Innovation and organizational culture
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy relacji między innowacjami a kulturą organizacyjną. Kultura organizacyjna może przyspieszać lub spowalniać procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie. Tworzenie rozwiązań innowacyjnych wymaga poszukiwania najodpowiedniejszej dla tego celu struktury organizacyjnej i dostosowania działań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Wdrażanie innowacji powinno być dokonywane równocześnie ze zmianami kultury organizacyjnej. W artykule rekomendowane są zmiany w instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, związane z eliminacją barier kulturowych utrudniających wprowadzanie innowacji.
EN The article presents relations between innovation and organizational culture. The organizational culture can accelerate or diminish company's innovation processes. Innovation create need for seeking the most suitable organizational structure and for adjustment reaction in human resource management. Implementation of innovation should be done simultaneously with organizational culture change. The article recommends some changes in human resource management instruments which are connected with eliminating organizational culture barriers for implementation of innovation.
Słowa kluczowe
PL kultura organizacyjna   innowacje   zarządzanie przedsiębiorstwem  
EN organizational culture   innovation   company management  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2011
Tom z. 55
Strony 51--64
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Zieliński, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki, Zabrze, Roosevelta 26, pokój 318, mariusz.zielinski@polsl.pl
Bibliografia
1. Aluchna M: Wyzwania dla przedsiębiorstw we współczesnym świecie, [w:] Aluchna M. (red.): Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
2. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
3. Balcerek A.: Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej, [w:] Juchnowicz M. (red.): Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
4. Christensen C.M.: Przełomowe innowacje. PWN, Warszawa 2010.
5. Glińska-Neweś A., Godziszewski B.: Zarządzanie zasobami, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.): Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
6. Jeżak J.: Ład korporacyjny - główne perspektywy poznawcze oraz próba ich syntezy, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.): Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
7. Masłyk-Musiał E.: Personalne mechanizmy zmian. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, 2003.
8. Mierzejewska B.: Innowacje - trendy, wyzwania strategie, [w:] Aluchna M. (red.), Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
9. Mikołajczyk Z.: Zarządzanie zmianami - istotny obszar dydaktyki akademickiej na kierunku Zarządzanie, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.): Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
10. Pindelski M.: Wycena produktów innowacyjnych, [w:] Aluchna M. (red.): Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
11. Pomykalski A.: Zarządzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badawcze, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.): Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
12. Prahalad C.K., Krishnan M.S.: Nowa era innowacji. PWN, Warszawa 2010.
13. Sapijaszka Z.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. PWN, Wrarszawa 1997.
14. Stoner J., Wankel C: Kierowanie. PWE, Warszawa 1997.
15. Stredwick J.: Zarządzanie pracownikami w malej firmie. Helion, Gliwice 2005.
16. Urbańska A.: Rola innowacji organizacyjnych w budowie przewagi konkurencyjnej i wartości przedsiębiorstwa, [w:] Lipka A., Waszczak S. (red.): Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
17. Wojtczuk-Turek A.: Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] Juehnowicz M. (red.): Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
18. Zawadzki K.: Kultura organizacyjna a kreatywność pracowników, [w:] Juehnowicz M. (red.): Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0024-0077
Identyfikatory