PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Application of vibroacoustics signal processing methods for ic engine diagnostics

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A comparative analysis of the influence on the natural environment of two different methods of dealing with municipal waste has been carried out in this work. The research has been based on the data coming from three waste dumpsites: two of them are still operating in Poland and the third one located in Breitenau, Austria is already closed, as well as from the municipal waste incineration plant in Vienna, Austria. The analysis was carried out with the application of the BAT method, which is preferred by the European Union, and with the consideration of the technical, economic and ecological criteria. The obtained results indicate that, as far as the analyzed area is concerned, thermal utilization is a more beneficial method than waste dumping in landfill sites.
PL
W pracy dokonano analizy porównawczej wpływu na środowisko naturalne dwóch różnych sposobów postępowania z odpadami komunalnymi. Badania oparto na danych dotyczących trzech składowisk odpadów: dwóch działających w Polsce i jednego już zamkniętego w Breitenau, Austria oraz spalarni odpadów komunalnych w Wiedniu, Austria. Analizę wykonano z zastosowaniem techniki BAT, preferowaną przez Unię Europejską, biorąc pod uwagę kryteria techniczne, ekonomiczne i ekologiczne. Uzyskane wyniki wskazują, że termiczna utylizacja jest metodą bardziej korzystną w analizowanym zakresie niż składowanie odpadów.
Rocznik
Strony
99--106
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Council of the Europenian Union; Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) –Renewed Strategy. 10917/06, Brussels, June 2006
 • [2] Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme. Official Journal L 242, 10/09/2002, p.1-15
 • [3] Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska 2008, Informacje i opracowania statystyczne (Environment Protection 2008, Statistical Information and Elaborations). Warszawa, 2008 (In Polish)
 • [4] Pająk T.; Niezbędne spalarnie. Stan zaawansowania oraz ocena projektów (Necessary incineration plants. Advance state and project estimation). Przegląd Komunalny. dodatek specjalny 6/2009(1), p.3-7 (In Polish)
 • [5] http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/12304_projekty_spalarniowe_30_czerwca_minal_termin_skladania_wnioskow.html
 • [6] Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control. Official Journal L 302, 26/11/1996, p.28
 • [7] Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control. Official Journal L 24, 29/1/2008, p.8-29
 • [8] Kowalski Z., Wzorek Z., Kulczycka J.; Evaluation of Best Available Techniques (BATs) on the example of the new solution of the sodium chromate production process. Mine Waste Management Best Available Techniques, Ed. CPBM Cuprum Wrocław and MEERI PAS Kraków, 2003, p.323-335
 • [9] Kowalski Z., Nowak A.K., Kulczycka J.; Ocena najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych (BAT) wykorzystania odpadów poflotacyjnych z przetwarzania rud cynku i ołowiu do produkcji mieszanin podsadzkowych (Evaluation of Best Available Techniques (BATs) of the utilisation of post-flotation tailings from zinc and lead ore processing for filling mixtures production). Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie – surowce z odpadów.Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2007, p.136-148 (in Polish)
 • [10] Zakład Gospodarki Komunalnej; Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów (Comprehensive comparission of sort and quantity of waste data). Zakroczym, 2005 (unpublished, In Polish)
 • [11] “Eko-Projekt” Zakład Inżynierii Środowiska; Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Zakroczymiu. Analiza składu i struktury odpadów (Monitoring of communal waste site in Zakroczym. Waste composition and structure analysis). Pszczyna, 2005 (unpublished, in Polish)
 • [12] Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta Ostrołęki, we wsi Goworki ul. Turskiego, gmina Rzekuń – przyjmującego do 150 Mg odpadów na dobę (Motion for integrated permission for Goworki site for waste different than hazardous and neutral for Ostrołęka city – receiving up to 150Mg of waste per day). Ostrołęka, 2006 (unpublished, in Polish)
 • [13] “Eko-Projekt” Zakład Inżynierii Środowiska; Monitoring składowiska odpadów komunalnych we wsi Goworki, gm. Rzekuń (Monitoring of communal waste site in Goworki village, commune Rzekuń). Pszczyna, 2006 (unpublished, in Polish)
 • [14] Mleczko J.; Analiza porównawcza metodą BAT wpływu na środowisko naturalne technologii składowania odpadów komunalnych i ich termicznej utylizacji (Comparative analysis of influence on natural environment with BAT method of the dumping and thermal utilization of municipal waste). Master’s thesis, Cracow University of Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology, 2008 (unpublished, in Polish)
 • [15] “Eko-Plus 2000” Biuro Doradczo-Konsultacyjne; Przegląd ekologiczny składowiska stałych odpadów komunalnych zlokalizowanego w Zakroczymiu, gm. Zakroczym, Powiat Nowodworski (Ecological review of the solid communal waste site located In Zakroczym, commune Zakroczym, Nowodworski district). Warszawa, 2002 (unpublished, in Polish)
 • [16] Hubner-Humer M., Klug-Pümpel B.; The vegetation on different top covers of an abandoned solid waste landfill. Die Bodenkultur, Journal for Land Management, Food and Environment, 55(4)2004, p.155-163
 • [17] Huber R., Fellner J., Doeberl G., Brunner P.H.; Water Flows of MSW Landfills and Implications for Long-Term Emissions. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, Vol.A39, No.4, 2004, p.885-900
 • [18] http://www.fernwaermewien.at/
 • [19] Materiały informacyjne Spittelau, Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów (Reference materials of Spittelau, Installation of the Waste Thermal Utilisation). WIEN ENERGIE Fermwärme, Wiedeń, 2007 (in Polish)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0024-0054
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.