Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0023-0109

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Metoda wyznaczenia uniwersalnej charakterystyki przepływowej dla dowolnych dysz i otworów

Autorzy Zarjankin, A.  Zarjankin, V.  Sidorova, E.  Jesionek, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Method of universal flow (characteristic curve definition for arbitrary nozzles and flow holes
Konferencja Modelowanie w mechanice. Sympozjon PTMTS (43 ; 9-13.02.2004 ; Gliwice, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Charakterystyka przepływowa dowolnego urządzenia jest zależnością pomiędzy bezwymiarowym strumieniem masy q i bezwymiarowym ciśnieniem, gdzie q=m/m0 jest to strumień masy czynnika roboczego m wyrażony jest w częściach pewnego normowanego strumienia masy m0), zaś e=p2/po jest stosunkiem ciśnienia środowiska do którego następuje wypływ i ciśnienia początkowego przed otworem. Wielkością normującą m0 jest najczęściej maksymalny, możliwy w danych warunkach, strumień masy czynnika roboczego. Jest to przepływ krytyczny m0=mti osiągany przy krytycznym stosunku ciśnień e*i=p*i/p0. Rzeczywisty strumień masy m wygodnie jest wyrażać w udziale teoretycznego przepływu krytycznego m.t przez ten sam przekrój charakterystyczny. W przypadku zaworu regulacyjnego jest nim minimalny przekrój siodła. Przy takim podejściu charakterystyki przepływowe wszelkich urządzeń (dysze, rurociągi, zawory regulacyjne, uszczelnienia labiryntowe, itp.) mogą być wyrażone jedną uniwersalną zależnością. Wykorzystanie zaproponowanej formuły umożliwia uzyskanie charakterystyk przepływowych dowolnych urządzeń na podstawie doświadczalnego określenia tylko dwóch wielkości - rzeczywistego przepływu krytycznego mti oraz rzeczywistego krytycznego stosunku ciśnień e*i. Cały eksperyment związany z wyznaczaniem charakterystyki sprowadza się do znalezienia tej wartości ciśnienia p2, od której dalsze obniżanie przeciwciśnienia nie prowadzi już do zmiany strumienia masy czynnika roboczego.
EN Flow characteristic of arbitrary devices is a dependence between of nondimensiotutl mass How q and relative pressure where q m/mu mass flow of working medium m as a part of some normalized mass flow m0 e=p2/p0- pressure ratio (pressure of discharge space p2 or backpressure to initial pressure p0 before the hole). As the normalized factor m0, the maximal (possible in given terms) mass flow is used. That is the critical flow m0-m*i for the critical pressure ratio. It is possible la express the real muss (low m as a part of theoretical critical flow m., through some characteristic cross section in the case of control valve that is a seat ring minimal cross section. Wow characteristics of arbitrary How devices (nozzles, control valves, labyrinth seals, eg.) can be write by mean of an universal formula proposed in presented method. It can be possible to obtain How characteristic curve for arbitrary flow devices on the basis of experimental determination only two values the real mass flow m., and the real critical pressure ratio. In the case of solving that problem it is enough to find that value of pressure pj when the backpressure drop doesn't influence on working medium mass flow.
Słowa kluczowe
PL przepływ cieczy   urządzenie przepływowe   dysza  
EN fluid flow   flow device   nozzles  
Wydawca Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
Rocznik 2004
Tom z. 23
Strony 495--500
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz.
Twórcy
autor Zarjankin, A.
autor Zarjankin, V.
autor Sidorova, E.
autor Jesionek, K.
  • Katedra Turbin Parowych i Gazowych, Moskiewski Instytut Energetyczny
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0023-0109
Identyfikatory