Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0023-0073

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Zastosowanie metody estymacji sekwencyjno- dynamicznej oraz analizy wrażliwości do wyznaczania parametrów termofizycznych ciał anizotropowych

Autorzy Kucypera, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Applynig of a dynamic sequential estimation method and sensitivity analysis to determination of the thermophysic'al paimmkterts of the an1zotkoimc solids
Konferencja Modelowanie w mechanice. Sympozjon PTMTS (43 ; 9-13.02.2004 ; Gliwice, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono algorytm wyznaczania kierunkowych współczynników przewodzenia ciepła i ciepła właściwego anizotropowych materiałów stałych, wykorzystując analizę wrażliwości i metodę estymacji sekwencyjno-dynamicznej. Dwuwymiarowy model matematyczny nieustalonego przepływu ciepła w badanej próbce sformułowano w oparciu o metodę objętości kontrolowanych. W celu poprawienia dokładności obliczeń przeprowadzono analizę wrażliwości i bazując na jej wynikach określono odpowiednią liczbę termopar oraz optymalnie ich rozmieszczenie w badanej próbce. Do rozwiązania odwrotnego wewnętrznego zagadnienia przewodzenia ciepła zastosowano metodę estymacji sekwencyjno-dynamicznej. Przedstawiono przykładowe wyniki badań.
EN The algorithm of determination of the directional thermal conductivities and specific heat of the ianizotropic solid materials using sensitivity analysis and a dynamic sequential estimation method has been presented in this paper. Two-dimensional mathematical model of the transient heat conduction within the investigated sample has been formulated using the control volume method. To improve the calculation results the sensitivity analysis has been earned out and basing on her results, the proper number of the thermocouples and optimal spacing within the sample have been determined. The dynamic sequential estimation method has been applied to solve the inverse internal heal conduction problem. The exemplary results of study have been presented.
Słowa kluczowe
PL ciepło   przepływ ciepła   materiał anizotropowy  
EN heat   heat flow   anizotropic materials  
Wydawca Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
Rocznik 2004
Tom z. 23
Strony 261--266
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Kucypera, S.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0023-0073
Identyfikatory