Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0023-0022

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Wpływ odległości punktów w liniach obserwacyjnych na wartości obliczanych z pomiarów odkształceń poziomych

Autorzy Zych, J. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
EN The influence of distance between points in observation lines on the values of horizontal deformation calculated from measurements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zostanie przeprowadzona analiza, w jaki sposób odległość pomiędzy punktami w liniach pomiarowych wpływa na wartości obliczanych z pomiarów odkształceń poziomych.
EN An analysis of the influence of distance between points in observation lines on the values which are calculated from measurements of horizontal deformation has been presented in this paper.
Słowa kluczowe
PL odkształcenia   deformacje  
EN deformation   strain  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2010
Tom T. 5, z. 2
Strony 221--232
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Zych, J.
  • Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Gliwice, Akademicka 2, pokój 866, jan.zych@polsl.pl
Bibliografia
1. Greń K., Zych J.: Kształtowanie się wskaźników deformacji w świetle wyników obserwacji geodezyjnych z rejonu intensywnej eksploatacji KWK „Manifest Lipcowy”. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy i doświadczenia z eksploatacji górniczej pod miastem Jastrzębie”, Jastrzębie Zdrój, październik 1984.
2. Gustkiewicz J., Rogowska J.: Pole przemieszczeń i odkształceń w ośrodku sypkim. Archiwum Górnictwa, t. 25, z. 1, 1980.
3. Klein G.: Długość bazy pomiarowej a wielkość fluktuacji odkształceń w ośrodku sypkim. Praca doktorska, Kraków 1973 (niepublikowana).
4. Knothe S.: Równanie profilu ostatecznie wykształconej niecki osiadania. Archiwum Górnictwa i Hutnictwa, 1.1, z. 1, 1953.
5. Niedojadło Z.: Model funkcjonalny przemieszczenia punktów nad eksploatacją górniczą. Praca doktorska, AGH, Kraków 1984 (niepublikowana).
6. Opracowanie sposobów badania metodami geodezyjnymi procesu deformacji górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej. Projekt badawczy Nr PB 0849/96/92/02, wykonany pod kierunkiem J. Zycha, Gliwice 1994.
7. Popiołek E., Ostrowski J.: Próba ustalenia głównych przyczyn rozbieżności prognozowanych i obserwowanych wskaźników deformacji. Ochrona Terenów Górniczych, nr 58, Katowice 1981.
8. Popiołek E.: Rozproszenie statystyczne odkształceń poziomych terenu w świetle geodezyjnych obserwacji skutków eksploatacji górniczej. Zeszyty Naukowe AGH, s. Geodezja, z. 44, Kraków 1976.
9. Popiołek E., Ostrowski J.: Zależność między nachyleniami a przemieszczeniami poziomymi terenu w ostatecznie wykształconych nieckach obniżeniowych. Ochrona Terenów Górniczych, nr 46, Katowice 1978.
10. Program komputerowy PRZĘSŁA, opracowany przez zespół w składzie: A. Karchniwy, R. Ścigała, J. Zych.
11.Strzałkowski P.: Program do wyznaczania parametrów teorii statystyczno-całkowych prognozowania wpływów eksploatacji górniczej. Ochrona Terenów Górniczych, nr 86, Katowice 1988.
12. Zych J.: Teorie geometryczno-całkowe w świetle wyników obserwacji geodezyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 157, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1987.
13. Zych J.: Metoda prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu uwzględniająca asymetryczny przebieg procesu deformacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 164, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1987.
14. Zych J.: Wpływ odległości punktów w liniach obserwacyjnych na wielkość i rozkład zmierzonych wskaźników deformacji. Konferencja Naukowo-Techniczna „II Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych”, Ustroń - Jaszowiec 1993
15. Zych J., Ścigała R.: Zasady prognozowania przemieszczeń i odkształceń poziomych powierzchni w świetle mierzonych deformacji poeksploatacyjnych. Praca naukowo-badawczą o symbolu 0301125BB, wykonana w ramach Projektu Badawczego Zamawianego pt: „Ochrona obiektów budowlanych przed szkodami powodowanymi podziemną eksploatacją górniczą”, realizowanego przez GIG, Gliwice 1996 .
16. Zych J.: Wpływ odległości punktów w liniach obserwacyjnych na wartości obliczanych z pomiarów odkształceń poziomych. Archiwum Górnictwa, Vol. 43, Issue 2, 1998
17. Zych K.: Wpływ odległości punktów w liniach obserwacyjnych na rozrzut parametrów i dokładność teorii J. Zycha. Praca magisterska, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice 1992 (niepublikowana).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0023-0022
Identyfikatory