Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0020-0009

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Geneza skrzyżowań typu rondo

Autorzy Macioszek, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The beginnings of the roundabout
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ronda, szczególnie małe, znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Formę tę przyjmują zarówno nowo budowane skrzyżowania, jak i przebudowywane, już istniejące inne typy skrzyżowań. Do głównych zalet rond należy zaliczyć: bezpieczeństwo, wysoką przepustowość, geometrycznie wymuszoną redukcję prędkości podczas przejazdu przez rondo, możliwość łatwego i bezpiecznego zawracania. Wszystkie te i pozostałe zalety są efektem wypracowanej przez lata funkcjonowania geometrii i organizacji ruchu na rondach. Rozwojowi tego typu skrzyżowań towarzyszy rozwój metodologii obliczania ich przepustowości. W artykule zaprezentowano genezę powstania skrzyżowań typu rondo na świecie oraz pierwsze metody służące do obliczania ich przepustowości.
EN Modern roundabouts have become a subject of great interest and attention over the last few years on all the world. This interest is partially based on the great success of roundabouts in Europe and Australia, where intersection design practice has changed substantially as the result of the good performance of roundabouts and their acceptance by the public. Modern roundabouts follow design principles that are different from those of traffic circles built on the world in the first half of the century. The old circles often gave priority to entering traffic and were designed with the weaving movement as a prime consideration. The circles became fairly large, with long distances between consecutive entrances and exits and with relatively high speeds. In contrast, the modern roundabouts are designed for lower speeds, and its dimensions are determined by the number of branches, required capacity, and by the turning radii of larger vehicles. Deflection of the vehicle path through the roundabout is a critical design element affecting the safety of the roundabout. Entering traffic has to yield to circulating traffic. At low traffic loads, vehicles enter without stopping, at higher loads, entering traffic hasn't wait for a gap in the circulating stream. To increase roundabout capacity, entries are flared to provide more than one entry lane, and the circulatory roadway is widened.
Słowa kluczowe
PL rondo   skrzyżowanie   przepustowość   ruch okrężny  
EN crossing   roundabout   capacity  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2009
Tom z. 65
Strony 57--63
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Macioszek, E.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Inżynierii Ruchu, Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 032-6034115, elzbieta.macioszek@polsl.pl
Bibliografia
1. An Information Guide: Federal Highway Administration Roundabouts. Report No. FHWA-RD-00-067 by Kittelson and Associates 2000.
2. Baranowski B., Waddell E.: Alternate Design Methods for Pedestrian Safety at Roundabout Entries and Exits: Crash Studies and Design Practices in Australia, France, Great Britain and the USA.
3. Bared J. G., Courage K. G. et al: Modern Roundabout Practice in the United States. Synthesis of Highway Practice 264. Transportation Research Board. National Research Council. National Academy Press, Washington 1998.
4. Brown M., Mike: The Design of Roundabouts. Transport Research Laboratory, 1995.
5. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. WKŁ, Warszawa 1999.
6. Instrukcja projektowania małych rond. Załącznik do zarządzenia, nr 4/96 GDDP 29.02.1996 r., Ekodroga, Kraków 1996.
7. Macioszek E.: Przegląd metod obliczania przepustowości małych rond stosowanych w różnych krajach (w druku).
8. Metoda obliczania przepustowości rond. Instrukcja obliczania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004.
9. Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. DzU Nr 43, pozycja 430 z 1999.
10. Rychlewski J.: Organizacja ruchu na rondach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Transport, z. 58 (Materiały z III Konferencji Naukowo Technicznej: Systemy Transportowe Teoria i Praktyka, Katowice 8.09.2005 r.), s. 351-358.
11. Taekratok T.: Modern Roundabouts for Oregon. Oregon Department of Transportation. Research Unit, 200 Hawthome SE, Suite B-240 Salem, OR 97310, June 1998.
12. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część II dotycząca rond. GDDP Warszawa 12. VI. 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0020-0009
Identyfikatory