Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0016-0024

Czasopismo

Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa

Tytuł artykułu

Oznaczanie morfologii odpadów komunalnych na przykładzie odpadów pochodzących z terenu Jaworzna

Autorzy Łabuz, B.  Łabuz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determining the morphology of municipal waste by example of waste from the Jaworzno area
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Odpady komunalne to mieszanina bardzo wielu materiałów o zróżnicowanych właściwościach, występujących w różnych proporcjach w zależności od wielu czynników. Mimo licznych badań, prowadzonych w kraju i za granicą, nie opracowano wystarczających podstaw teoretycznych określania właściwości odpadów w konkretnym mieście. W każdym przypadku trzeba wykonywać serię badań. Należy podkreślić, że wartość dokumentalną mają jedynie wyniki badań prowadzonych w pełnym cyklu rocznym (obejmującym wszystkie miesiące roku). Badania skrócone lub wyrywkowe mogą mieć jedynie charakter sprawdzający. W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych dwukrotnie w pełnym cyklu rocznym w celu oznaczenia morfologii odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Jaworzna, z uwzględnieniem podziału na zabudową jednorodzinną i wielorodzinną, a także ogólną charakterystykę odpadów komunalnych. Skład grupowy odpadów wytwarzanych przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, a także średni skład grupowy odpadów wytwarzanych przez mieszkańca Jaworzna zilustrowano wykresami. Podano także masę objętościową odpadów oznaczoną w poszczególnych cyklach okresu badawczego.
EN Municipal waste consists of a mixture of many materials having diversified properties, and occurring in various proportions, depending on many factors. In spite of extensive investigations conducted in this country and abroad, sufficient theoretical grounds to determine the properties of the waste in a given town have not been elaborated so far. In each of the cases, a series of tests must be performed. It should be emphasised that of documentary value are only the results of tests performed in a full-year cycle (i.e. including all months of the year). The shortened or random tests have only a checking value. The paper presents the results of tests performed two times in a full-year cycle with the aim to determine the morphology of municipal waste coming from the area of the city of Jaworzno, including the division into individual and multi-family building development, and general characteristics of municipal waste. The group composition of waste produced by the inhabitants of individual and multi-family building development, and an average group composition of waste produced by the inhabitant of the city of Jaworzno have been illustrated by graphs. The volumetric weight of waste determined in individual cycles of testing period has been given.
Słowa kluczowe
PL odpady komunalne   morfologia   Jaworzno  
EN municipal waste   morphology  
Wydawca Główny Instytut Górnictwa
Czasopismo Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
Rocznik 2005
Tom nr 4
Strony 87--98
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Łabuz, B.
autor Łabuz, J.
  • Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, tel. 032 258-16-34, gig@gig.katowice.pl
Bibliografia
1. Błaszczyk T., Górski J. (1993): Zanieczyszczenie, zagrożenie i ochrona wód podziemnych w Polsce. Poznań, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza.
2. Główny Urząd Statystyczny (2004):Ochrona Środowiska. Warszawa.
3. Kolano-Rybak Z. (2003): Analiza składu morfologicznego odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Jaworzna w dwuletnim cyklu badań. Kraków, AGH.
4. Leboda R., Oleszczuk P. (2002): Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Zagadnie-nia wybrane. Lublin, Wydaw. UMCS.
5. Łabuz B., Pieczara L., Styczeń P. (2001): Empiryczne określenie składu morfologicznego odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Jaworzna. Warszawa, SGGW.
6. Rosik-Dulewska C. (2000, 2002, 2005): Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa, PWN.
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
8. Szymański K. (1996): Badania składu fizyko-chemicznego odpadów komunalnych. Kraków, Instytut Fizyki Jądrowej.
9. Uchwała nr 219 Rady Ministrów z 29.10.2002 roku w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (MP z dnia 28.02.2003 roku, Nr 11, poz. 159).
10. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0016-0024
Identyfikatory