Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0016-0022

Czasopismo

Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa

Tytuł artykułu

Ocena stanu zagrożenia wodnego i jego ryzyka w kopalniach węgla kamiennego

Autorzy Frolik, A.  Kubica, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the water hazard condition and its risk in hard coal mines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praktycznie we wszystkich czynnych kopalniach występują problemy hydrogeologiczne związane z ich zabezpieczeniem przed zagrożeniem wodnym a problematyka hydrogeologiczna związana ? likwidacją kopalń ma duże znaczenie ze względu na powstające przy tym zagrożenia wodne, szczególnie dla kopalń sąsiadujących z kopalnią likwidowaną. Ochrona kopalń przed zagrożeniem wodnym wymaga stałego zaangażowania kopalnianych służb hydrogeologicznych do oceny stanu zagrożenia, przeciwdziałania zagrożeniom, a także ustalania bezpiecznych warunków prowadzenia robót górniczych. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji źródeł zagrożenia wodnego oraz statystyczne zestawienie wdarć wody do wyrobisk górniczych z podaniem źródła ich wystąpienia. W ramach profilaktyki są podejmowane działania i przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie niebezpieczeństwa związanego z zagrożeniem wodnym. Artykuł zawiera kilka przykładów tego typu działań, zastosowanych w górnictwie węglowym poprzedzonych wcześniejszymi wnikliwymi analizami przeprowadzonymi w Zakładzie Geologii i Geofizyki GIG.
EN Practically in all active mines there are hydrogeological problems connected with protecting them against water hazard, and the hydrogeological problems related to liquidation of mines is of great practical importance because of the origination of associated water hazard, particularly in the mines adjacent to the liquidated mine. The protection of mines against water hazard entails permanent engagement of mine's hydrogeological service in evaluating the hazard condition, counter-acting the hazards, and establishing the conditions for conducting safe mining operations. The paper presents basic information relating to classification of the sources of water hazard, and statistical specification of the cases of water inrush into mine workings with quotation of the source of their origination. Within this prevention, the actions are taken aiming at limiting or eliminating the danger related to water hazard. The paper contains several examples of this type of actions applied in the coal mining industry, and preceded with earlier detailed analyses performed in the CMTs Department of Geology and Geophysics.
Słowa kluczowe
PL kopalnie węgla kamiennego   zagrożenie wodne   hydrogeologia   zagrożenie  
EN hard coal mines   water hazard   hydrogeology   hazard  
Wydawca Główny Instytut Górnictwa
Czasopismo Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
Rocznik 2005
Tom nr 4
Strony 61--76
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Frolik, A.
autor Kubica, J.
  • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Geologii i Geofizyki, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, tel. 032 258-21-92, a.frolik@gig.katowice.pl
Bibliografia
1. Frolik A. (1997): Analiza szczelności przeciwwodnych filarów bezpieczeństwa w kopal-niach węgla kamiennego. Katowice, GIG.
2. Frolik A., Kubica J. (2002): Opinia dotycząca warunków bezpiecznej eksploatacji pokładu 510 w warstwie IV partii Maczki-3 KWK „Kazimierz-Juliusz”. Dokumentacja GIG. Kato-wice.
3. Frolik A., Rogoż M. (2003): Ryzyko zagrożenia wodnego w polskich kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze nr 1.
4. Frolik A. i inni (2004a): Docelowy model odwadniania likwidowanych kopalń „Katowice- -Kleofas” i „Polska-Wirek”. Dokumentacja GIG, Katowice.
5. Frolik A. i inni (2004b): Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku ze zmianą poziomu odwadniania likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice- -Kleofas”. Dokumentacja GIG, Katowice.
6. Frolik i inni (2004c): Model zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym ze strony zlikwidowanych kopalń. Dokumentacja GIG, Katowice.
7. Frolik A., Kubica J. (2005): Wpływ ewentualnego zaprzestania odwadniania sąsiednich nieczynnych kopalń na zawodnienie wyrobisk KWK „Kazimierz-Juliusz”. Dokumentacja GIG, Katowice.
8. Konstantynowicz E., Bromek T., Piłat T., Posyłek E., Rogoż M. (1974): Wyznaczanie filarów bezpieczeństwa dla ograniczenia zagrożenia wodnego w kopalniach węgla kamiennego. Katowice, Prace GIG, Komunikat nr 615. Katowice.
9. Kubica J., Frolik A., Rogoż M. (2002): Opinia dotycząca warunków bezpiecznej eksploata-cji pokładu 510 w warstwie IV partii Maczki-3 KWK „Kazimierz-Juliusz”. Dokumentacja GIG, Katowice.
10. Rogoż M. (1966): Projektowanie wierceń dołowych dla rozpoznania górotworu w oto-czeniu wyrobiska i wykrywania podziemnych zbiorników wodnych. Prace GIG, Komunikat nr 405. Katowice.
11. Rogoż M., Posyłek E. (1980): Prognozowanie dopływów wody do kopalń zmodyfikowanymi metodami trendu i współczynnika wodoprodukcyjnego. Prace GIG, Komunikat nr 711. Katowice.
12. Rogoż M., Posyłek E. (1995): Konsekwencje hydrogeologiczne likwidacji kopalni węgla kamiennego. Przegląd Górniczy nr 4.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0016-0022
Identyfikatory