Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0016-0021

Czasopismo

Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa

Tytuł artykułu

Zmienność stężeń zanieczyszczeń zewnętrznych a jakość powietrza w pomieszczeniach budownictwa mieszkalnego

Autorzy Bieniek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Variability of concentration of external pollutants and quality of air in the rooms of dwelling houses
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Inżynieria środowiska poświęca wiele uwagi jakości powietrza zewnętrznego. Ponieważ większość czasu człowiek spędza w pomieszczeniach, równie istotna jest jakość powietrza wewnętrznego. W przeważającej większości pomieszczeń budownictwa mieszkalnego wymiana powietrza realizowana jest za pomocą wentylacji naturalnej (grawitacyjnej). Intensywność wymiany powietrza jest wypadkową wielu jednocześnie oddziałujących parametrów mających charakter sił napędowych oraz zakłóceń. Jednym z nich są zanieczyszczenia powietrza wentylacyjnego. Zanieczyszczenia powstające wewnątrz pomieszczeń, ich źródła i charakter oddziaływania zostały w przeważającej większości dość dobrze opisane i rozeznane, natomiast dużym i ciągle niedocenianym problemem dla funkcjonowania wentylacji w pomieszczeniach budownictwa mieszkalnego są zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego. Zakładanie, że w przypadku wentylacji naturalnej strumień powietrza wentylacyjnego dopływającego do pomieszczeń to powietrze "świeże" jest dużym uproszczeniem. Zbadanie wpływu tych nie branych dotąd pod uwagę zmiennych wartości oraz oszacowanie wielkości ich zmian może w znaczący sposób wpłynąć na stan naszej wiedzy o jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i sposobach jej poprawy dla ochrony zdrowia użytkowników.
EN The quality of outside air is a great concern of environmental engineering. As the man passes most of his time in the rooms, of comparable importance is also the quality of internal atmosphere. In most rooms of dwelling houses, the exchange of air is realised by means of natural (gravitational) ventilation. The intensity of air exchange is a resultant of many simultaneously influencing parameters having a character of driving forces and disturbance. One of them are the pollutants of atmospheric air. The pollutants originating inside the rooms, their sources and character of influence have been, in most cases, fairly adequately described and recognised while a big and still underestimated problem for functioning of ventilation in the rooms of dwelling houses are the pollutants of the external atmosphere. The assumption that in the case of natural ventilation the stream of ventilation air flowing into the rooms is the stream of "fresh" air is a big simplifications. Investigating the influence of those, not considered so far, variables and evaluating the size of their changes can significantly influence the level of our knowledge about the quality of air inside the dwelling rooms, and about the methods of its improvement in favour of protection of health of inhabitants.
Słowa kluczowe
PL powietrze zewnętrzne   budownictwo mieszkalne   zanieczyszczenia   wentylacja   powietrze   jakość  
EN outside air   dewelling houses   pollutants   ventilation   air   quality  
Wydawca Główny Instytut Górnictwa
Czasopismo Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
Rocznik 2005
Tom nr 4
Strony 51--60
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Bieniek, M.
  • Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, tel. 032 258-16-34, gig@gig.katowice.pl
Bibliografia
1.Clausen G., de Oliveira Fermandes E., Fanger P.O. (1996): European data base on indoor air pollution sources in buildings. Indoor Air ‟96, Nagoya.
2. Fanger P.O., Lauridsen J., Bluyssen P., Clausen G. (1988): Air pollution sources in offices and assembly halls, quantified by the olf unit. Energy and Buildings Vol. 12, s. 7–19.
3. Nantka M.B. (1990): Metody pomiaru wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Inżynieria Środowiska z. 32, s. 27–46.
4. Nantka M.B. (1990): Modele matematyczne naturalnych procesów wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Inżynieria Środowi-ska z. 32, s. 47–77.
5. Nantka M.B. (1993): New concepts aimed to improve the multizone model for predicting the air flows in the buildings. Proceedings of the Indoor Air ‟93 Conference, Helsinki, Vol. 5, s. 87–105.
6. Nantka M.B. (1993): Problemy identyfikacji przepływów i wymiany powietrza w budynkach wielostrefowych z wentylacją naturalną. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Inżynieria Środowiska z. 36.
7. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – wymagania.
8. Sowa J. (1995): Proces migracji zanieczyszczeń powietrza w budynkach w warunkach stochastycznych zakłóceń. Warszawa, Politechnika Warszawska.
9. Zawada B.A. (1993): Analiza procesu użytkowania energii cieplnej w eksploatacji obiektów przemysłowych. Warszawa, Polska Akademia Nauk KILiW IPPT.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0016-0021
Identyfikatory