Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0016-0020

Czasopismo

Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa

Tytuł artykułu

Kompleksowa termomodernizacja wraz z poprawą sprawności systemu grzewczego obiektów szkolnych w gminie Psary

Autorzy Malara, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Complex thermomodernization including heating system efficiency improvement in school buildings in Psary commune
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W latach 2000-2004 w gminie Psary przeprowadzono kompleksową termomodemizację obiektów szkolnych. Podstawę do przeprowadzenia termomodernizacji stanowiły wcześniej wykonane, w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, prace audytorskie w postaci analiz ograniczenia potrzeb cieplnych obiektów szkolnych, na podstawie których sporządzono projekty technologiczno-wykonawcze. W artykule przedstawiono opis przebiegu tych prac: charakterystykę technologiczną obiektów, energooszczędne usprawnienia termomodemizacyjne (w tym również poprawę sprawności systemu grzewczego), wyniki bilansu energetycznego przed i po wykonaniu zaproponowanych usprawnień termomodernizacyjnych, analizę ekonomiczną wariantu wykonawczego (w tym oszczędności kosztów ogrzewania) oraz sposób finansowania tych inwestycji.
EN A number of investments related to complex thermomodernization of school buildings has been done in years 2000-2004 in Psary commune. The base of these investments - auditing research was performed earlier by Central Mining Institute in Department of Energy Saving and Air Protection. This research contained analyses of reduction school buildings thermal needs. They were used to make technological and executive projects concerning final investments. This publication describes progress of this research: technological characteristic of buildings, energy-saving improvements (including heating system efficiency improvement), energy balance results before and after proposed thermomodernization improvements realization, economical analysis of final thermomodernization variant (including cost savings of heating) and way of financing investments.
Słowa kluczowe
PL system grzewczy   obiekt szkolny   termomodernizacja   gmina   Psary  
EN heating system   school building   thermomodernization   commune  
Wydawca Główny Instytut Górnictwa
Czasopismo Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
Rocznik 2005
Tom nr 4
Strony 41--50
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Malara, L.
  • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, tel. 032 259-21-92, l.malara@gig.katowice.pl
Bibliografia
1. Malara L. (2000, 2001, 2002) – Prace badawczo-usługowe dotyczące kompleksowych termomodernizacji obiektów szkolnych w gminie Psary. Katowice, GIG.
2. PN-B-02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych.
3. PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków.
4. PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
5. PN-82/B-02403 – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
6. PN-83/B-03406 – Obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.
7. PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
8. Rozporządzenie MSWiA (Dz. U. nr 15, poz. 140 z dnia 25.02.1999), w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
9. Rozporządzenie MSWiA (Dz. U. nr 46, poz. 459 z dnia 21.05.1999), w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego.
10. Rozporządzenie MSWiA z dnia 22.09.1999 r. (Dz. U. nr 79, poz. 900 z dnia 1.10.1999), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. nr 105, poz. 1112 z dnia 28.11.2000) w sprawie wartości stopy dyskonta do obliczania zdyskontowanej wartości netto dla przedsięwzięć termomomodernizacyjnych.
12. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. dotycząca wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
13. Nowelizacja ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 21 czerwca 2001 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0016-0020
Identyfikatory