Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0023

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

The crossroads lights fuzzy controller development principles in VISSIM environment

Autorzy Staniek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Metoda projektowania rozmytego sterownika ruchu drogowego w środowisku VISSIM
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The study discusses the model of fuzzy controller used for traffic light system of traffic phase control with respect to formal requirements and traffic safety [1]. The assessment and comparison of traffic conditions were carried out for the following operating modes in traffic light systems: fuzzy logic, fixed-time and acyclic mode for traffic intensity data registered at real-life crossroads. The model for description of traffic phases based on a standard description of pua [2] data was presented. The VISSIM traffic simulation environment was presented, with a detailed description of control module.
PL W artykule opracowano model sterownika rozmytego sygnalizacji świetlnej dla sterowania fazowego przy zachowaniu wymagań formalnych i bezpieczeństwa ruchu [1]. Przeprowadzono ocenę i porównanie warunków ruchu dla programów pracy sygnalizacji świetlnej: rozmytego, stałoczasowego i acyklicznego dla natężeń ruchu z rzeczywistego skrzyżowania. Przedstawiono model opisu faz ruchu opierający się na standardzie opisu danych PUA [2]. Omówiono środowisko symulacyjne VISSIM ze szczegółowym opisem modułu sterowania.
Słowa kluczowe
PL sterownik ruchu drogowego   VisSim   sygnalizacja świetlna   natężenie ruchu  
EN traffic controller   Vissim   traffic light   volume of traffic  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2011
Tom z. 73
Strony 87--95
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Staniek, M.
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz. 2181.
2. Crossig. User Manual Version 3.70, PTV AG Stumpfstr.1, Karlsruhe, Germany 2007.
3. Boillot F., Midenet S., Pierrelée J.C.: The real-time urban traffic control system CRONOS: Algorithm and Experiments. Transportation Research, Part C, Vol. 14, No. 1, Elsevier 2006.
4. Bretherton R. D., Bodger M., Baber N.: SCOOT - Managing Congestion Communications and Control. Proc. of ITS World Congress, San Francisco 2005.
5. Mauro V., DiTaranto, C.: UTOPIA. Control, Computers, Communications in Transportation: Selected Papers from the IFAC Symposium, Pergamon Press 1990.
6. Mirchandani P.B., Head K. L.: RHODES: A Real- Time Traffic Signal Control System: Architecture, Algorithms and Analysis. Transportation Research, Part C, Vol. 9, No. 6, Elsevier 2001.
7. Liu Z.: A Survey of Intelligence Methods in Urban Traffic Signal Control. Int. J. of Computer Science and Network Security, Vol. 7, No. 7, 2007.
8. Chen X., Yang Z.-S., Wang H.-Y.: A Multi-agent Urban Traffic Control System Cooperated with Dynamic Route Guidance. Proc. of the Fifth Int. Conf. on Machine Learning and Cybernetics, IEEE, Dalian 2006.
9. Jia L., Yang L., Kong Q., Lin S.: Study of Artificial Immune Clustering Algorithm and Its Applications to Urban Traffic Control. Int. J. of Information Technology, Vol. 12, No. 3, WASET, 2006.
10. Niittymäki J. P.: Fuzzy Traffic Signal Control. Applied Optimization. Transportation Planning. Kluwer Academic Publishers, New York 2002.
11. Teodorovic D., Varadarajanl V., Popovic J., Chinnaswamy M., Ramaraj S.: Dynamic programming neural network real-time traffic adaptive signal control algorithm. Annals of Operations Research, Vol. 143, No. 1, Springer Netherlands 2006.
12. Turky A. M., Ahmad M. S., Yusoff M. Z. M., Hammad, B. T.: Using Genetic Algorithm for Traffic Light Control System with a Pedestrian Crossing. RSKT 2009, LNCS 5589, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.
13. Wie J., Wang A. Du N.: Study of self-organizing control of traffic signals in an urban network based on cellular automata. IEEE Trans. on Vehicular Technology, Vol. 54, No. 2, IEEE 2005.
14. Tracz M., i in.: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.
15. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu, WKŁ, Warszawa 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0023
Identyfikatory