Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0022

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wykorzystanie map akustycznych w analizie skuteczności ekranów akustycznych na odcinku drogi krajowej nr 94 w Dąbrowie Górniczej

Autorzy Osmólska, A.  Łazarz, B.  Czech, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of acoustic maps in the analysis of acoustic screens efficiency on the section of national road no. 94 in Dąbrowa Górnicza
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mapa akustyczna pozwala na graficzne zilustrowanie klimatu akustycznego na danym obszarze. Sporządza się ją w wyniku obliczeń lub pomiarów poziomu dźwięku pochodzącego z różnych źródeł hałasu. Należy przy tym uwzględnić ich lokalizację oraz parametry akustyczne. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz, mających na celu weryfikację skuteczności zastosowanych ekranów akustycznych na skrzyżowaniu ulic w Dąbrowie Górniczej.
EN Acoustic map allows for graphic illustration of acoustic climate on a given area. It is made after calculation and measurement of noise coming from various sources of noise. Their location and acoustic parameters should be taken into account here. The article presents the results of conducted analyses which aim at verification of the efficiency of applied acoustic screens on the crossroad in Dąbrowa Górnicza.
Słowa kluczowe
PL mapa akustyczna   ekran akustyczny   droga krajowa nr 94   klimat akustyczny   hałas  
EN acoustic map   acoustic screen   national road no. 94   acoustic climate   noise  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2011
Tom z. 73
Strony 81--86
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Osmólska, A.
autor Łazarz, B.
autor Czech, P.
Bibliografia
1. Chłopek Z.: Ochrona środowiska naturalnego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
2. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
3. Kucharski J.R.: Hałas drogowy. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979.
4. Lebierdowska B.: Hałas wokół autostrad. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódz 1998.
5. Osmólska A., Łazarz B., Czech P.: Ocena zagrożenia hałasem komunikacyjnym na odcinku drogi krajowej nr 94 przebiegającej przez Dabrowe Górnicza. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Transport, z. 71, 2011, s. 59-66.
6. Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise. Official Journal of the European Communities, L 189/12.
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 z dnia 5 lipca 2007 r., poz. 826).
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0022
Identyfikatory