Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0015

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Entropia dyskretnej transformaty falkowej i radialne sieci neuronowe jako narzędzia diagnostyki nieszczelności zaworu wylotowego w silniku ZS

Autorzy Czech, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Entropy of discrete wavelet transform and radial neural networks as a diagnosis tool of diesel engine exhaust valve fault
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W przypadku diagnozowania silnika spalinowego metodami drganiowymi nie można zapominać o występowaniu wielu źródeł drgań, co jest przyczyna wzajemnego zakłócania symptomów uszkodzeń. Ze względu na konieczność analizy sygnałów niestacjonarnych i impulsowych w niniejszym artykule wykorzystano dyskretna transformatę falkową (DWT). Na podstawie sygnałów zdekomponowanych za jej pomocą wyznaczono wartość entropii, która stanowiła podstawę do budowy wzorców stanów pracy silnika, przeznaczonych do uczenia sieci neuronowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje możliwość wykorzystania radialnych sztucznych sieci neuronowych do oceny nieszczelności zaworu wylotowego w silniku ZS.
EN In case of diagnosing combustion engines by vibration methods, the presence of numerous sources of vibration cannot be neglected, which are the reason for reciprocal interference of symptoms of fault. Owing to the necessity of analyzing non-stationary and impulse signals, a discrete wavelet transform (DWT) has been applied in this study. Based on the signals' decomposition performed by means of the transform, the value of entropy was determined, which served as a basis in the construction of the states of engine operation intended for teaching neural networks. As results from the research, there is a possibility of using radial neural networks to assess the diesel engine exhaust valve fault.
Słowa kluczowe
PL transformata falkowa   sieć neuronowa   diagnostyka   zawór wydechowy   silnik z zapłonem samoczynnym  
EN wavelet transform   neural network   diagnostics   exhaust valve   compression-ignition engine  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2011
Tom z. 73
Strony 15--20
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Czech, P.
  • Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych Politechniki Śląskiej, Katowice, ul. Krasińskiego 8, piotr.czech@polsl.pl
Bibliografia
1. Batko W., Ziółko M.: Zastosowanie teorii falek w diagnostyce technicznej. Wydawnictwo AGH, Kraków 2002.
2. Czech P., Łazarz B., Wojnar G.: Wykrywanie lokalnych uszkodzeń zębów kół przekładni z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Wydawnictwo ITE, Radom 2007.
3. Dabrowski Z., Madej H.: Masking mechanical damages in the modern control systems of combustion engines. Journal of KONES, Vol. 13, No. 3/2006.
4. Grega R., Homišin J.: Využitie nanomateriálov v oblasti ladenia torzne kmitajúcich mechanických sústav. 51. Medzinárodná vedecká konferencia katedier casti a mechanizmov strojov, 08-10.9.2010, Košice - Slovenský raj, s. 43-48.
5. Grega R., Kaššay P., Krajnák J.: Impact of pneumatic flexible coupling on effective vibration value within the mechanical systems. Transactions of the Universities of Košice, No. 3, 2009, s. 5-8.
6. Janecki J., Gołąbek S.: Zużycie części i zespołów pojazdów samochodowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1984.
7. Korbicz J., Kościelny J., Kowalczuk Z., Cholewa W.: Diagnostyka procesów. Modele. Metody sztucznej inteligencji. Zastosowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
8. Osowski St.: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
9. Shirazi F.A., Mahjoob M.J.: Application of discrete wavelet transform (DWT) in combustion failure detection of IC engines. 5th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, ISPA 2007.
10. Tadeusiewicz R., Lula P.: Wprowadzenie do sieci neuronowych. StatSoft, Kraków 2001.
11. Wu J.D., Liu C.H.: Investigation of engine fault diagnosis using discrete wavelet transform and neural network. Expert Systems with Applications, No. 35, 2008.
12. Yang W. X.: Establishment of the mathematical model for diagnosing the engine valve faults by genetic programming. Journal of Sound and Vibration, No. 293, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0015
Identyfikatory