PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wytyczne dla szczegółowych wymagań wykonania i odbioru prac rekultywacji biologicznej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Guidelines for detailed requirements of realization and receipt of biological reclamation works on the coal mining waste dumps
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Do projektu rekultywacji biologicznej zwałowiska odpadów górnictwa węgla kamiennego powinny być dołączone specyfikacje techniczne, które szczegółowo określają wszystkie prace, terminy ich wykonania oraz niezbędny do tego sprzęt i materiały, parametry stosowanych materiałów, terminy i warunki odbioru prac. Specyfikacje z projektem stanowią dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu robót. Dotychczas brak jest szczegółowych wytycznych dla sporządzania takiego dokumentu. W pracy sformułowano takie wytyczne.
EN
The Project of biological reclamation of the coal mining waste dump requirest attachment of technical specifications. Hitherto there are no detailed guidelines for creating such documents. On the ground of long -term investigations and implementations there were formulated parameters, which should be used during working out the specifications.
Rocznik
Strony
107--121
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Drozd J., Licznar S., Licznar S.E., Weber J.: Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. Wydawnictwo, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1997.
 • 2. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz: Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • 3. Falkiewicz D.: Ocena procesu rekultywacji biologicznej zwałowiska odpadów powęglowych KWK Murcki po 4 latach, wykonanej metodą Frisol. Praca magisterska, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Geologii Stosowanej, 2007. Promotor: A. Patrzałek.
 • 4. Fotyma M., Mercik S., Faber A.: Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia. PWRiL, Warszawa 1987.
 • 5. Król B.: Ocena właściwości chemicznych i fizykochemicznych gleby inicjalnej wytworzonej na odpadach węglowych pokrytych podłożem glebotwórczym. Praca magisterska Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Instytut Geologii Stosowanej, 2007. Promotor A. Patrzałek.
 • 6. Patrzałek A.: Porównanie metod rekultywacji biologicznej zwałowisk odpadów po kopalnictwie węgla przez ich zadarnienie. Mat. Konf. Współczesne problemy ochrony środowiska w górnictwie. Krynica, 8-11 czerwca 1994.
 • 7. Patrzałek A.: Wpływ agrotechniki na tworzenie się i rozwój zbiorowisk roślinnych na zwałowiskach odpadów po górnictwie węgla kamiennego. Mat. Konf. Gospodarka odpadami i rekultywacja. Jastrzębie Zdrój, październik 1996, 30-31.
 • 8. Patrzałek A.: Promocja polskich odmian traw na zwałowiskach odpadów po kopalnictwie węgla. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Nr 199, 1996, s. 185-192.
 • 9. Patrzałek A.: Gatunki i odmiany traw dla celów specjalnych i ich użytkowanie. Łąkarstwo.3. 2000, s. 105-118.
 • 10. Patrzałek A.: Właściwości gleby inicjalnej powstającej na zwałowisku odpadów karbońskich. Zeszyty Naukowe Pol. SI. Seria Górnictwo. Zeszyt 248, Gliwice 2001, s. 151-156.
 • 11. Patrzałek A.: Znaczenie traw w powstawaniu zbiorowisk roślinnych na glebach inicjalnych wytworzonych z opadów górniczych karbońskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 402. 2001. Rozprawy CLXXVI.
 • 12. Patrzałek A.: Udział traw w rozwoju zbiorowisk roślinnych w siedliskach trudnych. Archiwum Ochrony Środowiska. vol. 29 nr 2, 2003.
 • 13. Patrzałek A., Pozzi M.: Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych; problemy przyrodniczo-techniczne (red.). Wyd. WFOŚiGW, Katowice 2003.
 • 14. Patrzałek A.: Procesy przyrodnicze towarzyszące powstawaniu gleby inicjalnej i zbiorowisk roślinnych na rekultywowanych biologicznie gruntach z odpadów karbońskich. Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych; problemy przyrodniczo-techniczne. Wyd. WFOŚiGW, Katowice 2003, s. 85-90.
 • 15. Patrzałek A.: Ocena zbiorowisk roślinnych na zrekultywowanych zwałowiskach Zabrzu w celu określenia ich dalszych funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Seria Górnictwo z.267. Gliwice 2005, s. 207-219.
 • 16. Patrzałek A.: Ocena procesu rekultywacji biologicznej zwałowisk odpadów po przemyśle górniczym i hutniczym. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Tom 1, Zeszyt 3, Gliwice 2006.
 • 17. Patrzałek A.: Trawy dla celów specjalnych. Księga Polskich traw. Frey L.red. Wyd. Instytut Botaniki im. Szafera PAN, Kraków 2007, s. 343-359.
 • 18. Patrzałek A., Pozzi M.: Physical and chemical properties of topsoil user for biological restoration of coal mine waste -based structures In the Upper Silesian coal basin I Poland. National Meeting of the American Society of Mining and Reclamation, Gillette, WY, 30Yeears of SMCRA and Beyond June 2-7, 2007 (Ed.) Published by ASMR,3134Montavesta Rd., Lexington, KY40502, 2007.
 • 19. Patrzałek A., Pozzi M.: Obudowa biologiczna budowli ziemnych z odpadów górnictwa węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Tom 24 (zeszyt 2/3), 2008, s. 51-58.
 • 20. Patrzałek A., Gawor Ł.: Uregulowania prawne, a praktyka rekultywacyjna i zagospodarowania zwałowisk po górnictwie węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Seria Górnictwo z. 285, Gliwice 2008, s. 200-2008.
 • 21. Pelc G.: Kształtowanie się temperatury i wilgotności na obwałowaniu rzeki Kłodnicy ze skał karbońskich obudowanych biologicznie. Praca mgr. Politechnika Śląska. Instytut Geologii Stosowanej, 2005. Promotor: A. Patrzałek.
 • 22. Pozzi M., Patrzałek A., Cempiel E., Mzyk T.: Wybrane właściwości mieszanin glebotwórczych przydatnych do tworzenia obudowy biologicznej budowli ziemnych z odpadów górniczych. Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych problemy przyrodniczo-techniczne. Wyd. WFOŚiGW, Katowice 2003, s. 85-90.
 • 23. Skarżyńska K. M., Kozielska-Sroka E., Setmajer J.: Charakterystyka petrograficzna odpadów powęglowych w aspekcie ich wykorzystania w budownictwie hydrotechnicznym. Przegląd Górniczy 3. 1988, s. 14-22.
 • 24. Skarżyńska K. M.: Odpady powęglowe i ich zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej. Wyd. Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, 1997.
 • 25. Stefaniak S., Twardowska I.: Przemiany chemiczne odpadów górniczych na przykładzie zwałowiska w Czerwionce -Leszczynach. Górnictwo i Geologia t.1. z.3. Gliwice 2006, s. 89-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0022-0027
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.