PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Efektywność pracy oczyszczalni ścieków w Będzinie w latach 2005 - 2008 na podstawie wskaźników tlenowych i biogennych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The work effectiveness of the water treatment plant in Bedzin in 2005 - 2008 based on an oxygen and biogenic indicators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest ocena efektywności pracy Oczyszczalni Ścieków w Będzinie na podstawie wskaźników tlenowych i biogennych w wybranym miesiącu zimowym (marzec) w latach 2005 - 2008. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że najwyższy procent redukcji spośród analizowanych wskaźników dotyczy azotu amonowego (96,4%) oraz BZT5 (96,2%). Oczyszczalnia spełnia wymagania standardów emisyjnych, z wyjątkiem przekroczeń w 2007 roku dopuszczalnych stężeń azotu ogólnego. Oczyszczalnia radzi sobie najgorzej z jego usuwaniem (82,4% redukcji zanieczyszczeń), co może być spowodowane brakiem użytkowania osadników wstępnych w normalnym ciągu technologicznym lub pogarszającym się stanem technicznym urządzeń, służących do oczyszczania (brak modernizacji oczyszczalni od roku 1996).
EN
The main aim of the article is to estimate the work effectiveness of the Water Treatment Plant in Będzin which is based on the oxygen and biogenic indicators in one of the winter months (March) in 2005 - 2008. As a result of the chemical analysis it is claimed that ammonium nitrogen and BOD are the indicators removed to a largest degree. The Water Treatment Plant complies with the requirements of the emission standards with one exception in 2007 of the total nitrogen and it has the lowest reduction of this indicator (82,4%) as it can be caused by the lack of usage of the pre - sedimentation tank in a normal process line or because of the deterioration of the quality of appliances which serve to sewage treatment (the last modernization was in 1996).
Rocznik
Strony
97--106
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • 1. Cywiński B., Gduła S., Kempa E., Kurbiel J., Płoszański J.: Oczyszczanie ścieków miejskich. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1972.
  • 2. Dojlido J.: Chemia wody. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
  • 3. Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J., Sozański M.: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 1997.
  • 4. Henze M., Harremoes P., Jansen J., Arvin E.: Oczyszczanie ścieków. Procesy biologiczne i chemiczne. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
  • 5. Miksch K.: Biotechnologia ścieków. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
  • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU z 2006 r. nr 137. poz. 984.
  • 7. Pozwolenie wodnoprawne nr SR - I - 6811/78/03 z dn. 4.12.2003 r. na wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych w Oczyszczalni Ścieków w Będzinie.
  • 8. http ://www.imgw.pl/internet/zz/pogoda//tempsred.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0022-0026
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.