Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0020-0007

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka

Tytuł artykułu

Wkład profesora Stanisława Fryzego - pioniera polskiej elektrotechniki teoretycznej - w rozwój teorii mocy obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi odkształconymi

Autorzy Pasko, M. 
Treść / Zawartość http://www.elektr.polsl.pl/index.php/nauka/elektryka
Warianty tytułu
EN The contribution of professor Stanisław Fryze - the pioneer of polish electrical engineering - to the development of the theory of distorted periodical waveforms electric circuits
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono wkład prof. Stanisława Fryzego w rozwój teorii mocy obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi odkształconymi. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom sylwetki prof. Stanisława Fryzego pioniera polskiej elektrotechniki, doskonałego dydaktyka, wychowawcę wielu pokoleń inżynierów, Członka Rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Artykuł ma charakter przeglądowy.
EN Work presents the contribution of Professor Stanisław Fryze to the development of the theory of electric circuits with distorted, periodical waveforms. The aim of the paper is also to make Professor Stanisław Fryze more familiar to the readers. He was the pioneer of Polish electrical engineering, perfect academic teacher, educator of many generations of engineers, full member of the Polish Academy of Sciences. The paper is of review character.
Słowa kluczowe
PL obwód elektryczny   teoria mocy   przebieg okresowy   przebieg odkształcony   Fryze Stanisław  
EN electric circuit   power theory   periodical waveform   distorted waveform   Fryze Stanisław  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
Rocznik 2009
Tom z. 1
Strony 7--20
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
autor Pasko, M.
Bibliografia
1. Akagi H., Kanazawa Y., Nabae A.: Generalized theory of the instantaneous reactive power in three-phase circuits. Proc. JIEE-IPEC, Tokyo 1983, p. 1375-1380.
2. Budeanu C.I.: Puissance reactives et fictives. RGE, T.XXIII, 1928, p. 762-773.
3. Brodzki M.: Od pojęć mocy do metod optymalizacyjnych w teorii obwodów elektrycznych. ZN Pol. Śl. „Elektryka”, z. 146, Gliwice 1996 (monografia).
4. Czarnecki L.S.: Interpretacja, identyfikacja i modyfikacja właściwości energetycznych obwodów jednofazowych z przebiegami odkształconymi. ZN Pol. Śl. „Elektryka”, z. 91, Gliwice 1984 (monografia habilitacyjna).
5. Czarnecki L.S.: What is wrong with the Budeanu concept of reactive and distortion powers and why is should be abandoned. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM- 1987, Vol. 36, No. 3, p. 834-837.
6. Czarnecki L.S.: Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów I napięć. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
7. Depenbrock M.: Wirk-und Blindleistung, ETG-Fachtagung „Blin-dleistung”, Aachen, October, 1979.
8. Emanuel A.E.: Apparent and reactive powers in three-phase systems: In search of a physical meaning and better resolution. ETEP, Jan./Febr. 1993, Vol. 3, No. 1, p. 7-14; Letters to the editor. Comments by Czarnecki L.S., and reply by Emanuel A.E., ETEP, Sept./Oct. 1994, Vol. 4, No. 1, p. 421-426.
9. Fryze S.: Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach o przebiegach odkształconych prądu i napięcia. „Przegląd Elektrotechniczny” 1931, nr 7, s. 193-203; nr 8, s. 225-234 oraz 1932 nr22,s. 673-676.
10. Fryze S.: Wirk-, Blind-, und Scheinleistung in Elektrisch Stromkreisen mit nicht-sinusformigem Verlauf von Strom und Spannung. ETZ Bd.53, 1932.
11. Fryze S.: Wybrane zagadnienia teoretycznych podstaw elektrotechniki. PWN, Warszawa - Wrocław 1966.
12. Filipski P.: Apparent power a misleading quantity in the nonsinusoidal power theory: Are all nonsinusoidal power theories doomed to fail? ETEP, Jan./Febr. 1993 , Vol. 3, No. 1, p. 21-26; Letters to the editor. Comments by Czarnecki L.S., and reply by Filipski P. ETEP Sept./Oct. 1994, Vol. 4, No. 1, p. 427-432.
13. Filipski P.: A new approach to reactive current and reactive power measurement in nonsinusoidal systems. IEEE Trans. Instrum. Meas. Vol. IM-29, Dec. 1980, p. 423-426.
14. Illovici M.A.: Definition et mesure de la puissance et de l'energie reactives. Bull. Soc. Franc. Electriciens 1925.
15. IEEE Working group on nonsinusoidal situations. Practical definitions for powers in systems with nonsinusoidal waveforms and unbalanced loads: A discussion. IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. II, No. 1, January 1996, p. 79-101.
16. IEEE Traial-use standard definitions for the measurement of electric power quantities under sinusoidal, nonsinusoidal, balanced or unbalanced conditions. IEEE std. 21 June 2000, p. 1459-2000.
17. Krogeris A., Rasevics K., Sinka J., Treimanis E.: Power in circuits of nonsinusoidal currents and voltages. Institute of Physical Energetics Latvian Academy of Sciences. Riga 1993.
18. Kusters N.L., Moore W.J.M.: On the definition of reactive power under nonsinusoidal conditions. IEEE Trans. Pow. Appl. Systems. 1980, Vol. 99, p. 1845-1854.
19. Maciążek M., Pasko M.: Wybrane zastosowania algorytmów numerycznych w optymalizacji warunków pracy źródeł napięcia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007 (monografia).
20. Nowomiejski Z.: Generalized theory of electrical power. „Archiv fur Elektrotechnik” 1977, Vol. 59, p. 183-189.
21. Pasko M.: Dobór kompensatorów optymalizujących warunki pracy źródeł napięć jednofazowych i wielofazowych z przebiegami okresowymi odkształconymi. ZN Pol. Śl. „Elektryka”, z. 135, Gliwice 1994 (monografia habilitacyjna).
22. Pasko M., Walczak J.: Optymalizacja energetyczno-jakościowych właściwości obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi niesinusoidalnymi. ZN Pol. Śl. „Elektryka”, z. 150, Gliwice 1996 (monografia).
23. Steinmetz Ch. P.: Theory of alternating current phenomena. New York 1897.
24. Shepherd W., Zakikhani P.: Suggested definition of reactive power for nonsinusoidal systems. Proc. IEE Vol. 119, No. 9, Sept. 1972, p. 1361-1362, and 1973 Vol. 120, No. 7, p. 705-706.
25. Siwczyński M.: Metody optymalizacyjne w teorii mocy obwodów elektrycznych. Wyd. Pol. Krakowskiej, Kraków 1995 (monografia).
26. Staudt V.: Fryze-Buchholz-Depenbrock: a time - domain power theory. „Przegląd Elektrotechniczny” 2008, nr 6, s. 1-11.
27. Skopec A., Stec Cz.: Możliwość przedstawienia jednolitej nowej koncepcji biernej prądu niesinusoidalnego w dziedzinie czasu. „Przegląd Elektrotechniczny” 2008, nr 6, s. 69-74.
28. Tedeschi E., Tenti P.: Cooperative design and control of distributed harmonic and reactive compensators. „Przegląd Elektrotechniczny” 2008, nr 6, s. 23-27.
29. Walczak J.: Optymalizacja energetyczno-jakościowych właściwości obwodów elektrycznych w przestrzeniach Huberta. ZN Pol. Śl. „Elektryka”, z. 125, Gliwice 1992 (monografia habilitacyjna).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0020-0007
Identyfikatory