Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0023

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Złoże ropy naftowej "Łodyna" - tradycja i nowoczesność

Autorzy Szewczyk, E. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN The "Łodyna" oil deposit - tradition and modernity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Złoże ropy naftowej "Łodyna" znajduje się w obrębie pięknych krajobrazowo Gór Słonnych. Stanowi ono doskonały przykład ilustrujący tradycję i żywą historię karpackiego górnictwa naftowego. Nagromadzenia ropy naftowej występują w pięciu poziomach oligoceńskich piaskowców kliwskich, które występują w serii łupków menilitowych jednostki skolskiej. Porowatość skał zbiornikowych wynosi od 5 do 16 %. Złoże należy do typu warstwowego w strukturze fałdowo-diapirowej. Tworzy ona stojący fałd o znacznie zredukowanym północnym skrzydle. Samo złoże związane jest z charakterystyczną fleksurą tego fałdu. Ropa naftowa z tego złoża należy do rop parafinowych, zaś towarzyszący jej gaz ziemny jest gazem gazolinowym. Od roku 1880, od kiedy to złoże jest eksploatowane na skalę przemysłową, dostarczyło ono około 280 tys. ton ropy naftowej. Obecnie wydobycie prowadzi się z użyciem pomp. Kopalnia ,,Łodyna " jest częścią Ekomuzeum, składającego się z kilkunastu obiektów, a utworzonego dla ukazania bogatych tradycji górnictwa naftowego oraz walorów naturalnych i kulturowych regionu.
EN The "Łodyna " oil deposit is situated in the beautiful landscape forming Słonne Mts. It is one of the best examples of a living history of old oil exploitation in the Carpathians. The oil accumulation occurs in 5 horizons of Oligocene-age Kliwa Sandstones, belonging to the Skole Unit. The sandstone layers occur in the black Menilite Shales. The porosity of sandstone is between 5-16%. The deposit belongs to the layered type trapped in a unique fold-diapiric structure. It forms the vertical fold, which northern limb is strongly reduced. The oil accumulation itself is connected with the characteristic flexure of the fold. The oil from Łodyna deposit belongs to paraffin type, and the accompanying gas is rich in gasoline. Since 1860, when the oil occurrence was discovered, the deposit has produced 280 tys. t of crude oil. Recently a pumping method has been applied. The mine is a part of Ekomuseum, which was made to show and protect traditions of the old mining in this region as well as its natural values.
Słowa kluczowe
PL Góry Słonne   złoże Łodyna   złoże ropy naftowej   Ekomuzeum   budowa geologiczna  
EN Slonne Mts.   Lodyna deposit   oil fields   Ekomuseum   geological structure  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 154--157
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Szewczyk, E.
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku, sanok@pgnig.pl
Bibliografia
[1] Augustyn M., 2000 - Początki górnictwa naftowego w Bieszczadach. Oficyna Wyd. Bieszczady
[2] Dudek J., 1998 - Dokumentacja geologiczna złoża ropy naftowej („Łodyna") - dodatek nr 2. Arch. PGNiG S.A., O. Sanok
[3] Karnkowski P. 1993 - Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. T. 2 Karpaty i Zapadlisko Przedkarpackie
[4] PałkowskaH., 1996- Ocena oddziaływania na środowisko eksploatacji złoża ropy naftowej „Łodyna". Arch. PGNiG S.A., O. Sanok
[5] Tatara J., 1954 - Dokumentacja geologiczna złoża ropy naftowej („Łodyna "). Arch. PGNiG S.A., O. Sanok
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0023
Identyfikatory