Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0022

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Śladami karpackich diamentów - i nie tylko - kamieniołomy "Rabe" i "Huczwice"

Autorzy Radwanek-Bąk, B. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN On the track of Carpathian diamonds and more - the "Rabe" and "Huczwice" quarries
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono budowę geologiczną łuski Bystrego, ze szczególnym uwzględnieniem piaskowców lgockich i istebniańskich, które są tu przedmiotem eksploatacji -pierwsze w kamieniołomie "Huczwice", drugie, w kamieniołomie "Rabe". Przedstawiono różnorodne walory przyrodnicze okolicy oraz związane z nimi uwarunkowania prowadzenia działalności wydobywczej. Omawiany teren jest przykładem trudnego kompromisu, który pozwolił na koegzystencję dwóch wzajemnie konfliktowych funkcji zagospodarowania terenu - ochrony przyrody oraz rozwoju jego funkcji rekreacyjno-edukacyjno-turystycznych z prowadzeniem odkrywkowej działalności wydobywczej.
EN The aim of presented paper was to describe a geology of the Bystre scale, in particular the Lgota and Istebna Sandstone Beds, which are mined in two active quarries - "Huczwice" (Lgota sandstone) and "Rabe" (Istebna sandstone). Additionally some of interesting and various nature values of this area were shown, in the aspect of mining conditioning. This area could be an excellent example of constructive compromise, which allowed for the coexistence of nature protection and development of recreation-educational and touristic junction of the area with opencast mining.
Słowa kluczowe
PL budowa geologiczna   kamieniołom   złoże piaskowca   ochrona przyrody   działalność wydobywcza  
EN quarry   geological structure   sandstones deposit   nature protection   mining activity  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 149--153
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Radwanek-Bąk, B.
Bibliografia
[1] Chowaniec J., Witek K., 2002 - Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Jabłonki. CAG. Warszawa
[2] Jankowski L., Ślączka A., 2001 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. arkusz Jabłonki. CAG. Warszawa
[3] Kamieński M., 1969 O piaskowcach zsylifikowanych z obszaru Bieszczad. Przegl. Geol. nr 5. Warszawa
[4] Kita-Badak M., 1971 - W sprawie mineralizacji arsenowej w okolicy Baligrodu. Kwart. Geol. t. 15, nr 1. Warszawa
[5] Ostrowicki B., 1958 - Nowe minerały kruszcowe w okolicy Baligrodu. Kwart. Geol. t. 2., nr 4.Warszawa
[6] Peszat Cz., [red.],Bromowicz J., Gucik S., Magiera J., Moroz-Kopczyńska M., Nowak M. - 1976 - Piaskowce karpackie, ich znaczenie surowcowe i perspektywy wykorzystania. Zesz. Nauk. AGH. Geologia 2/2. Kraków
[7] Peszat Cz., Bromowicz J., Buczek-Pułka M, 1985 - Perspektywy dokumentowania złóż i racjonalnego wykorzystania piaskowców województwa krośnieńskiego. Zesz. Nauk. AGH. Geologia, 11/4 5-109. Kraków
[8] Pikuła D., Przybycień M., 1992 - Uproszczona dokumentacja geologiczna złoża piaskowców istebniańskich „Rabe". Arch. Wydz. Rolnictwa i Ochr. Środ. Rzeszów
[9] Piskało R., 1998 - Uproszczona dokumentacja geologiczna złoża piaskowców Igockich „Huczwice ". Arch. Wydz. Rolnictwa i Ochr. Środ. Rzeszów
[10] Radwanek-Bąk B., 2002 - Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000, arkusz Jabłonki. CAG. Warszawa
[11] Rubinkiewicz J., 2007, Fold-thrust-belt geometry and detailed structural evolution of the Silesian nappe - eastern part of the Polish Outer Carpathians (Bieszczady Mts.). Acta Geol. Polon. 57, 4, 479-508
[12] Ślączka A., 1958 - Opozycji geologicznej okruszcowania w okolicy Baligrodu. Kwart. Geol. t. 2 nr 4. Warszawa
[13] Ślączka A., 1959, Stratygrafia serii śląskiej łuski Bystrego na południe od Baligrodu. Biul. IG 131, 203-251
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0022
Identyfikatory