Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0021

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Kamieniołom i pustelnia z Cergową w tle

Autorzy Sermet, E.  Górecki, J. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN The quarry and hermitage as a backdrop to Cergowa Mt
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Złoże piaskowca cergowskiego w Lipowicy k. Dukli należy do najciekawszych złóż kruszywowych w Karpatach. Dobre właściwości fizykomechaniczne piaskowców oraz korzystne warunki geologiczno-górnicze wydobycia czynią z kamieniołomu lipowickiego obiekt o dużej atrakcyjności. Eksploatacja złoża w najpiękniejszej części Beskidu Dukielskiego, prowadzona zgodnie z regułami prawa i sztuki górniczej, nie stanowi dużego zagrożenia dla środowiska, tzn. jest akceptowalnym przykładem ingerencji w środowisko w imię interesu społecznego. Istnienie kopalni nie psuje nawet nastroju kontemplacji pielgrzymów w pobliskiej pustelni św. Jana z Dukli.
EN The deposit of Cergowa sandstones in Lipowica near Dukla is one of the most interesting deposits of building and road stones in the Carpathians. The Lipowica quarry is very attractive - the physical-mechanical properties of sandstones are good and geological-mining conditions of exploitations are profitable. The exploitation of this deposit in the most beautiful part of the Beskid Dukielski Mts, undertaken according to the rules of mining artistry and mining law, does not constitute a large danger for the environment. As such, it is an acceptable example of interference of the environment and furthermore is positive for social development. The existence of the open pit does not even interfere with the contemplative atmosphere of the nearby hermitage of St. John of Dukla.
Słowa kluczowe
PL złoże piaskowca   kamieniołom lipowicki   Beskid Dukielski   Karpaty   kruszywo łamane  
EN sandstones deposit   Lipowica quarry   Beskid Dukielski Mts.   Carpathians   crashed stone  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 144--148
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Sermet, E.
autor Górecki, J.
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, kgk@geol.agh.edu.pl
Bibliografia
[1] Alexandrowicz Z., Urban J. - Zagospodarowanie kamieniołomów dla ochrony dziedzictwa geologicznego - projekty i ich realizacja (streszczenie). [W:] Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Mat. Miedz. Konf. Nauk., Kraków, 2003
[2] Górecki J., Szwed E. - Dokumentowanie geologiczne zagospodarowanych złóż kamieni budowlanych i drogowych na przykładzie złoża piaskowców w Lipowicy k. Dukli. Prace Nauk. Inst. Górn. Pol. Wrocł., nr 108 s. Konferencje 40, 2004
[3] ŚlączkaA. - Geologia jednostki dukielskiej, Pr. IG, t.63, 1971
[4] Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych. MŚ - DGiKG, KZK, Warszawa, 2002
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0021
Identyfikatory