Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0016

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Zastosowanie programu GeoStar/Goplan wraz z opisem algorytmu obliczania zasobów na przykładzie złoża kruszywa piaskowego

Autorzy Szymański, J. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Implementation of GeoStar/Goplan program along with description of algorithm of resources calculation on the example of sand aggregate
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera przykład tworzenia modeli jakościowych i ilościowych dla wybranego złoża piasku przy pomocy oprogramowania GeoStar/Goplan. Pokazano strukturę danych informacji o złożu, sposób ich wykorzystania do tworzenia map izoliniowych, obliczania zasobów geologicznych całego złoża oraz w rozbiciu na poziomy eksploatacyjne. Opisano użyty w oprogramowaniu algorytm obliczenia zasobów i algorytm generowania izolinii dla siatki, także o modelu nieciągłym.
EN Article contains example of creating qualitative, and quantitative models for example field of sand using Geostar/Geoplan computer programs. The data structure of field informations, the way of creating isolinear maps, and calculating resources of all field, or for each exploitation level separately, using this data, are described. The calculating resources and generating isolines, for discontinues grid model too, algorithms are given.
Słowa kluczowe
PL program Geostar   program GeoPlan   zasoby złoża   model geologiczny  
EN Geostar program   GeoPlan program   deposit resources   geological model  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 106--113
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Szymański, J.
Bibliografia
[1] Kozula R., Szymański J., Dokumentowanie złóż kopalin przy użyciu pakietu ,,GeoStar". Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń, VI Seminarium, Krynica 30-31. 05. 1998
[2] Kozula R., Szymański J., GeoStar - pakiet programów, uniwersalne narzędzie pracy geologa złożowego, II Warsztaty Naukowe, Programy komputerowe w geologii, Sosnowiec, 14 - 15, 10, 1998
[3] Kozula R., Szymański J., Szacowanie i ewidencja zasobów złóż kopalin wraz z planowaniem eksploatacji przy wykorzystaniu programu GeoPlan, Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń, VII Seminarium, Osiaczyny k. Wadowic, 31, 05, 3, 06, 2000
[4] Kozula R., Szymański J., Modele 2D złóż kopalin do szacowania i ewidencji zasobów przy wykorzystaniu pakietu programów GeoStar i GeoPlan, Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych, VII Konferencja, Bukowina Tatrzańska 19 21, 06, 2000
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0016
Identyfikatory