Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0015

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Nowe spojrzenie na kompleksy litostratygraficzne złoża węgla brunatnego Bełchatów (Pole Bełchatów) na podstawie zaktualizowanego modelu złoża

Autorzy Gądek, A.  Frankowski, R.  Ślusarczyk, G.  Specylak-Skrzypecka, J. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN New look at lithostratigraphic units of Bełchatów brown coal deposit (Bełchatów Field) based on updated deposit model
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagospodarowanie złoża węgla brunatnego Bełchatów sięga łat siedemdziesiątych. Już wówczas prowadzone były prace nad zastosowaniem programów komputerowych do rozwiązywania zadań geologiczno-górniczych realizowanych w Kopalni. Rozpoczęte prace nad założeniami, gromadzeniem i porządkowaniem informacji doprowadziły do powstania Jednolitej Bazy Danych Geologicznych (JBDG), która zawiera ponad 1 mln rekordów. W 2005 r. w systemie MineScape™, utworzono przestrzenny model złoża, wykorzystując opracowany i przyjęty profil litostratygraficzny oraz informacje z JBDG. W artykule opisano wykorzystywane do tego celu możliwości systemu MineScape™. Utworzony, zaktualizowany model złoża węgla brunatnego Bełchatów (dla Pola Bełchatów), pozwolił na korelację występujących w nim powierzchni stratygraficznych z odpowiadającymi stwierdzeniami w otworach oraz na weryfikację JBDG. Model jest wykorzystywany przy projektowaniu prac eksploatacyjnych.
EN Development of Bełchatów brown coal deposit started in 70's. At that time works on implementation of computer programs into solution of geological and mining tasks realized in the mine have been conducted. Works on assumption, collection and arrangement of data have lead to creation of Uniform Geological Database (JBDG), which already has 1 million records. In 2005 3D model which utilizes elaborated and accepted lithostratigraphic profile and data imported from JBDG was created in MineScape™ system. Elaborated and updated model of Bełchatów brown coal deposit (for Bełchatów Field) enabled correlation between stratigraphic surface with suitable geological data in boreholes and JBDG verification. It was also useful in planning exploitation works.
Słowa kluczowe
PL złoże Bełchatów   węgiel brunatny   model złoża   profil litostratygraficzny   JBDG  
EN Bełchatów field   brown coal   deposit model   lithostratigraphic profile   JBDG  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 99--105
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Gądek, A.
autor Frankowski, R.
autor Ślusarczyk, G.
autor Specylak-Skrzypecka, J.
Bibliografia
[1] Czarnecki L., Frankowski R., Ślusarczyk G., Syntetyczny profil litostratygraficzny rejonu złoża Bełchatów dla potrzeb Bazy Danych Geologicznych. Górnictwo Odkrywkowe nr 3 - 4 1992 r. Materiały III Seminarium: Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin Stałych Szklarska - Poręba 25 - 27. 11.1992
[2] Ślusarczyk G., Borowicz A., Frankowski R., Specylak-Skrzypecka J., Komputeryzacja prac geologicznych i górniczych w KWB Bełchatów S.A. Górnictwo Odkrywkowe nr 2 - 3, Wrocław 2000 r. Materiały VII Seminarium: Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin oraz Geologicznej Obsługi Kopalń Osieczany 31. 05. - 3. 06. 2000
[3] Frankowski R., Specylak-Skrzypecka J., Ślusarczyk G., 25 lat komputeryzacji prac geologicznych i górniczych w KWB Bełchatów. Materiały - Sympozjum Naukowe, Bełchatów 17-18 styczeń 2000
[4] Frankowski R., Gadek A., Cyfrowy model stratygraficzny złoża węgla brunatnego stworzony przy użyciu oprogramowania górniczego ,,MineScape" firmy Mincom. Materiały konferencyjne: IV Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego - Bełchatów 6-8.06.2005, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, seria 44, Wrocław 2005
[5] Bednarz A., Borowicz A., Frankowski R., Specylak-Skrzypecka J., Ślusarczyk G., Metody informatyczne w aktualizacji i wykorzystaniu bazy danych geologicznych, Materiały IV Międzynarodowego Kongresu Górnictwo Węgla Brunatnego, Bełchatów 6 - 8.06.2005
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0015
Identyfikatory