Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0014

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Reprezentatywność semiwariogramów - element wiarygodności szacowania parametrów złożowych

Autorzy Kokesz, Z. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Representativeness of semivariograms - the element of the reliability of mineral deposits parameters estimation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zwrócono uwagę na wiarygodność semiwariogramów przyjmowanych do obliczeń przy geologicznym dokumentowaniu złóż. Scharakteryzowano w nim takie czynniki wpływające na reprezentatywność semiwariogramów jak: liczebność obserwacji i ich sposób rozmieszczenia, biedy związane z pomiarem parametrów oraz opracowaniem zbiorów danych, anizotropia i niejednorodność złoża. Wyprowadzone wnioski dotyczą metodyki badania struktury zmienności złóż i wykorzystania wyników tych badań przy dokumentowaniu zasobów.
EN In the paper, the attention has been paid to the reliability of semivariograms used for geological evaluation of deposits made by kriging. The following factors affecting on representativeness of the semivariograms have been characterized: number and spacing of data, measurement and data preparation erorrs, anisotropy and heterogenity of a deposit. Conclusions deal with rules of deposits variabilities modeling and its usage in reserves estimation.
Słowa kluczowe
PL parametry złożowe   dokumentowanie złóż   semiwariogram   kriging  
EN deposit parameters   geological reporting   semivariogram   kriging  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 91--98
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Kokesz, Z.
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, kgk@geol.agh.edu.pl
Bibliografia
[1] Armstrong M., Common problems seen in variograms. Mathematical Geology, 16, 3: 305-313, 1984
[2] Armstrong M., Basic Linear Geostatistics. Springer. Berlin, 1998 r.
[3] Clark I., The art of cross validation in geostatistical application. Proceedings, 19th APCOM Symposium, Penn State, 1986
[4] Cressie N., When are relative variograms useful in Geostalistics Mathematical Geology; 17, 7: 693-702, 1985
[5] Cressie N., Hawkins D. H., Robust estimators of the variogram. Mathematical Geology; 12, 2: 115-126, 1980
[6] Galli A., Meunier G., Study of a gas reservoir using the external drift method. W: Geostatistical case studies pod red. G. Matheron, M. Amstron, Reidel Publishing Company. Dordrecht, 1987
[7] Hohn M. E., Geostatistics and petroleum geology. Wyd. Van Nostrand Reinhold, New York 1988
[8] Isaaks E. H., Srivastava R. M., Spatial continuity measures for probabilistic and deterministic geostatistics. Mathematical geology, 20,4:313-341, 1988
[9] Journel A.G., Huijbregts CH. J., Mining Geostatistics. Academic Press, London, 1978
[10] Kokesz Z., Geostatystyczna procedura obliczania zasobów niesfałdowanych złóż węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górn., z. 172: 59-77, 1988
[11] Kokesz Z., Geostatystyczna ocena zasobów, W: Dokumentacja geologiczna złoża rud miedziowo-srebrowych Głogów Głęboki. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 74-85, 1998
[12] Kokesz Z. Trudności i ograniczenia w geostatystycznym modelowaniu zmienności złóż i szacowaniu zasobów metodą krigingu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 22, z. 3: 5-20, 2006
[13] Kokesz Z., Kotowski M., Mucha J., Wykorzystanie badań geofizycznych i metod geostatystycznych przy dokumentowaniu złoża kopaliny skaleniowej. Górnictwo Odkrywkowe, nr 2-3: 42-47, 2002
[14] Moinard L. Application of krigig to the mapping of a reef from wireline logs and seismic data: case history. W: Geostatistical case studies pod red. G. Matheron, M. Amstrong, Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1987
[15] Mucha J., Bariery i ograniczenia geostatystycznej oceny parametrów złożowych. Zeszyty Naukowe AGH. Geologia, t. 27. z. 2-4:641-658, 2001
[16] Mucha J., Struktura zmienności zawartości Zn i Pb w śląsko-krakowskich złożach rud Zn-Pb. Studia. Rozprawy, Monografie: nr 108, IGSMiE PAN. Kraków, 2002
[17] Mucha J, Wasilewska M., Nieparametryczne geostatystyczne metody interpolacji parametrów wybranych złóż. Przegląd Górniczy, nr 1: 24-30, 2006
[18] Mucha J. Wasilewska M., Zastosowanie geostatystyki nieparametrycznej do szacowania parametrów złożowych na przykładzie wybranego złoża miedzi LGOM. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 423:205-214. 2007
[19] Namysłowska - Wilczyńska. B. Zmienność złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej w świetle badań geostatystycznych. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, s. Monografie, nr 21, 1993
[20] Namysłowska - Wilczyńska, B. Geostatystyka. Teoria i zastosowanie. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław. 2006
[21] Nieć M., Mucha J., Kokesz Z., Geological background for geostatistical models. Science de la Terre. ser. Inf., nr 27. Nancy: 263-278, 1988
[22] Webster R., Oliver M., Geostatistics for environmental scientists. John Wiley& Sons, LTD, Cichester, England, 2001
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0014
Identyfikatory