Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0011

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Geologiczno-gospodarcza ocena górnośląskich złóż rud Zn-Pb według dotychczasowego stanu ich rozpoznania

Autorzy Blajda, R. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Geological and economic evaluation of the Upper Silesian Zn-Pb ore deposits based upon the up-to-date exploration results
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W związku z przewidywanym w najbliższych latach wyczerpaniem zasobów rud Zn-Pb, w czynnych zakładach górniczych. dokonano oceny potencjału zasobowego niezagospodarowanych złóż rejonu olkuskiego i zawierciańskiego. Dla udokumentowania złóż rezerwowych opracowano nowe zasady liczenia zasobów oraz oceny kategorii rozpoznania, dostosowane do przewidywanego. gniazdowego modelu rozmieszczenia mineralizacji bilansowej. Zweryfikowane zasoby rud w złożach niezagospodarowanych oszacowano na 66 mln ton, co stanowi zaledwie 36.6% zasobów pierwotnie udokumentowanych. Z dotychczasowego rozpoznania wynika, że tylko złoże "Gołuchowice", z uwagi na wielkość zasobów (prawie 29 mln ton rudy), ma szanse na samodzielne zagospodarowanie. Większość pozostałych złóż wymaga uzupełniających badań (geofizycznych i wiertniczych) dla uściślenia modelu ich budowy.
EN Considering the imminent exhaustion of Zn-Pb ore reserves at the currently operating mines, the reserves potential of undeveloped deposits was evaluated for both the Olkusz and the Zawiercie ore districts. In order to assess these reserves, new calculation principles and new estimation methods of assessment categories were prepared, consistent with the presumed, nest-like distribution model of economic-grade ores. The verified reserves of 66 Mt of ore in these undeveloped deposits were obtained. which constitutes only 36.6% of initially assessed reserves. The new estimations demonstrate that only the "Gołuchowice" deposit with the reserves of almost 29 Mt of ore can be developed as a separate mine. In most of the remaining deposits supplementary geophysical surveying and additional drillings should he completed in order to specify models of their structure.
Słowa kluczowe
PL złoże rud Zn-Pb   Zn-Pb   Górny Śląsk   złoże Gołuchowice   budowa geologiczna  
EN Zn-Pb ore deposits   Zn-Pb   Upper Silesia   Gołuchowice deposit   geological structure  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 74--78
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Blajda, R.
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, kgk@geol.agh.edu.pl
Bibliografia
[1] Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.1993 r. Wyd. PIG, Warszawa, 1994
[2] Blajda R.- Modele matematyczne ciał rudnych w złożach Zn-Pb rejonu olkuskiego. Przegl. Geol., nr 3, 1991
[3] Blajda R.- Ocena bazy zasobowej i możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru śląsko-krakowskiego. Prz. Gór., 6, 2006
[4] Blajda R.- Analiza możliwości zagospodarowania złoża rud Zn-Pb „Klucze" z punktu widzenia modelu jego budowy. Prz. Górn., 6, 2006
[5] Blajda R.- Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża rud cynku i ołowiu „Siewierz" w kategorii D. Arch PG S.A. Kraków (opr. niepubl.), 2007
[6] Blajda R., Retman W. - Przyszłość górnictwa śląsko-krakowskich rud Zn-Pb na początku XXI wieku. Gór. Odkrw., 1-2, 2006
[7] Blajda R., Kurek S., Sass-Gustkiewicz M.- Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża rud cynku i ołowiu „Klucze" w kategorii C₁+C₂. Arch PG S.A. Kraków (opr. nie publ.), 2000
[8] Blajda R., Nieć M., Przeniosło S., Szuwarzyński M„ Kurek S. - Opracowanie metodyki określania kategorii rozpoznania, wyznaczania granic złóż i obliczenia zasobów. Sprawozdanie z prac realizowanych w ramach tematu: ,,Przedokumentowanie niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu zgodnie z wymogami zagospodarowania przestrzennego i możliwościami zagospodarowania złóż. CAG PIG, Warszawa, 2006
[9] Blajda R., Nieć M., Przeniosło S., Szuwarzyński M., Kurek S. - Opracowanie proponowanych kryteriów oceny gospodarczej złóż. Raport końcowy z prac zrealizowanych w ramach tematu: j.w., CAG PIG, Warszawa, 2008
[10] Kurek S. - Problemy modelowania złóż Zn-Pb na przykładzie złoża Chechło w rejonie olkuskim rozpoznanego wierceniami. Prz. Geol., 3, 1991
[11] Kurek S., Midura A. - Dodatek nr I do dokumentacji rud cynku i ołowiu „Klucze" w kat. C+D. Arch PG S.A. Kraków (opr. niepubl.), 1992
[12] Nieć M. - Złoża rud cynku i ołowiu. W: Surowce mineralne Polski. Wyd. Centrum PPGSMiE PAN, 1997
[13] Przeniosło S., Bąk B., Radwanek-Bąk B., Smakowski T. - Analiza gospodarki rudami cynku i ołowiu w Polsce (wg stanu na koniec 1990 roku). Wyd. PIG, Warszawa, 1992
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0011
Identyfikatory