Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0009

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Znaczenie uwarunkowań środowiskowych dla możliwości eksploatacji złoża na przykładzie jednego ze złóż węgla brunatnego

Autorzy Naworyta, W. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Importance of environmental conditions for possibility of deposit extraction exemplified on a lignite deposit
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono analizę uwarunkowań zewnętrznych dla podjęcia eksploatacji węgla brunatnego na przykładzie złoża Głowaczów i jego złóż satelickich. Główny nacisk został położony na uwarunkowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska naturalnego. Przeanalizowano także problemy związane z zagospodarowaniem powierzchni terenu złoża oraz lokalne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne dla projektowanej eksploatacji. Analiza uwarunkowań zagospodarowania górniczego złoża poprzedzona została przedstawieniem szerszego kontekstu dla prowadzenia eksploatacji węgla brunatnego w Polsce. Zasygnalizowano potrzebę ochrony zasobów złóż kopalin, przedstawiono kontekst energetyczny oraz technologiczny eksploatacji węgla brunatnego. Powodem podjęcia tematu jest wzrost znaczenia problematyki ochrony środowiska w dziedzinie zagospodarowania złóż kopalin, co znalazło swój wyraz w programie ochrony obszarów Natura 20(H) oraz w nowej ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
EN Analysis of external conditions affecting possibility of lignite extraction was exemplified using the Głowaczów deposit and some neighboring deposits. Particular emphasis was put on the need of environment protection. Analyzed were also issues related to management of the surface and local socio-economic conditions. Prior to the analysis a broader description of conditions of extraction industry was presented. The need for deposit protection was emphasized and the energetic and technological aspects of lignite extraction were described. The reason of the study was increasing importance of environmental problems in the management of the deposits as expressed in the Natura 2000 program as well as in new law on information on environment and its protection, participation of society in the environment protection and on environmental impacts assessment.
Słowa kluczowe
PL węgiel brunatny   eksploatacja złóż   złoże Głowaczów   ochrona środowiska   Natura 2000  
EN brown coal   deposit exploitation   Głowaczów deposit   environmental protection   Natura 2000  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 65--69
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Naworyta, W.
Bibliografia
[1] Kasiński J., Mazurek S., Piwocki M. (2006): Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego CLXXXVII, Warszawa
[2] Kozydra Z., Piwocki M. (1983): Dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego Hola Owadbwska, Centralne Archiwum PIG. Warszawa
[3] Marzec M. (1987): Dokumentacja geologiczna złóż węgla brunatnego Głowaczów i Owadów, gminy Jastrzębia i Głowaczów, woj. radomskie. Centralne Archiwum PIG. Warszawa
[4] Plan rozwoju lokalnego gminy Głowaczów na lata 2004-2006. Głowaczów 2004
[5] Plan rozwoju lokalnego gminy Jastrzębia województwo mazowieckie na okres 2004-2013, 2004
[6] Powiatowy program ochrony środowiska na lata 2004-2011 powiatu kozienickiego
[7] Powiatowy program ochrony środowiska na lata 2004-2011 powiatu radomskiego
[8] Program ochrony środowiska dla gminy Jastrzębia. PUH „Eko-Sam", Jastrzębia 2004
[9] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów
[10] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrzębia
[11] Uberman R. (1987): Warunki oraz sposoby udostępniania małych złóż i wydobycie węgła brunatnego dla potrzeb lokalnych (w ramach problemu resortowego R.I.1: Analiza możliwości wykorzystania lokalnych złóż gazu ziemnego i węgla brunatnego jako surowca dla potrzeb regionalnych). Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Tom 3. Zeszyt 2, Kraków
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0009
Identyfikatory