Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0008

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż

Autorzy Uberman, R.  Ostręga, A. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Legal procedures concerning obtaining the licence for extraction of mineral deposits using open cast method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawione zostały procedury prawne zmierzające do uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż kopalin. Przedstawiono aspekty warunkujące uzyskanie koncesji na eksploatacją złóż, z których najistotniejszymi są posiadanie informacji geologicznej i ujęcie inwestycji górniczej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania oraz rodzaj eksploatowanej kopaliny (fakt czyjej eksploatacja jest czy nie jest celem publicznym) w artykule przedstawiono trzy scenariusze postępowania.
EN Legal procedures concerning obtaining the licence for extraction of mineral deposits using open cast method were presented in this article. The conditions of licence obtaining, of which the most important are being in possession of geological information and establishing mining investment in the local land use plan were described. Taking those conditions into account as well as kind of mineral (extraction of some minerals is public aim investment) three scenarios of legal action were presented in the article.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja złóż   prawo   koncesja   górnictwo odkrywkowe  
EN deposit exploitation   law   licence   open cast mining  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 58--64
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Uberman, R.
autor Ostręga, A.
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)
[4] Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. Nr 97, poz. 251 z późn. zm.).
[5] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 ., Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Nr 25. poz. 150zpóźn. zm.)
[7] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.)
[9] Kasztelewicz Z., Uberman R., Ostręga A., Ptak M, Wykonanie optymalizacji ścieżki dojścia do uzyskania koncesji dla złoża węgla brunatnego ., Legnica " wraz z opisem procedury postępowania w kontekście przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oprać, dla PGE KWB Bełchatów S.A., Kraków 2008
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0008
Identyfikatory