Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0006

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Kamienne świadectwo świetności krakowskiego Salwatora we wczesnym średniowieczu

Autorzy Bromowicz, J. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN The stone testimony of the Krakow district Salwator magnificence in the early middle ages
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mury romańskich budowli sakralnych na krakowskim osiedlu Salwator zbudowano z wapieni i piaskowców. Najstarsze wzniesiono z prymitywnie obrobionych, niezbyt regularnych, wyłącznie wapiennych kształtek. Późniejsze zawierają bardzo regularne, drobne kształtki wapienne i duże ciosy piaskowcowe, które zastosowano też jako materiał rzeźbiarski we fragmentach portalu. Podobieństwo do zastosowanych materiałów kamiennych i ich obróbki na Wawelu świadczy o ważnej roli budowli salwatorskich.
EN The walls of Romanesque buildings in the Krakow district Salwator have been constructed from limestone and sandstone. The oldest ones are erected of poorly worked, irregular, limestone moulders only. The younger ones consist of very regular small limestone bricks and big sandstone blocks which have been used also as a sculpting material in fragments of portal. Similarity to stone materials used in the Wawel Castle and resemblance between the way of their processing prove the great importance of the Salwator buildings.
Słowa kluczowe
PL budowla sakralna   budowla romańska   kościół Najświętszego Salwatora   kościół Norbertanek   klasztor Norbertanek  
EN sacral building   Romanesque building   Church of the Holy Saviour  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 42--49
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor Bromowicz, J.
Bibliografia
[1] Firlet J., Pianowski Z. (1979) - Nowo odkryty kościół romański w rejonie Smoczej Jamy na Wawelu. Sprawozdania Archeologiczne, R. 31: 225-245
[2] Folk R. L. (1962) - Spectral subdivision of limestone types. W: Ham W. E. [ed.], Classification of carbonate rocks, Amer. Ass. Petrol. Geol. Mem., 1, 62-84
[3] Gawlik Z. (1948) - Kościół Św. Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury. X: 1-22
[4] Kramarska-Anyszek K. (1977) - Dzieje klasztoru pp. Norbertanek do r. 1840. Nasza Przeszłość, t. 47: 5-169
[5] Łuszczkiewicz W. (1891) - Romański portal XIII wieku w kościele klasztornym na Zwierzyńcu. Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce IV. s. 1 - 4
[6] Pianowski Z. (1986) - Kilka uwag o kościele Najświętszego Salwatora w Krakowie. Kwartalnik Arch., z. 3-4: 357-363
[7] Pianowski Z. (2003) - Wawel przedromański i romański, uwagi o procesie transformacji architektonicznej. W: Architektura Krakowa: dzieje, badania, odnowa, red. nauk. Andrzej Kadłuczka T. 1. Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
[8] Radwańska T. (1984) - Kościół Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie w świetle badań archeologicznych, cz. I, Mat. Arch. XXII: 5-93
[9] Radwańska T. (1993) - Krakowski kościół Najśw. Salwatora po badaniach archeologicznych w latach siedemdziesiątych. Materiały archeologiczne XXVII, z. 1: 72 pp
[10] Rajman J. (1993) - Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich. Biblioteka Krakowska nr 131
[11] Rożek M. (1988) - Salwator, zabytki i tradycje Zwierzyńca. Kraków wyd. COIT: 1- 88
[12] Świechowski Z. (2000) - Architektura romańska w Polsce. Wyd. DiG Warszawa
[13] Tomkiewicz S. (1906) - Powiat krakowski. Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, II, Kraków: 1-318
[14] Węcławowicz T. (2005) - Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. Funkcje i możliwości interpretacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 262 pp
[15] Wojciechowski T. (1900) - Kościół katedralny w Krakowie. Kraków
[16] Wright V. P. (1992) - A revised classification of limestone. Sediment. Geology, 76: 177-185
[17] Wyrozumski J. (1992) - Kraków do schyłku wieków średnich. W: Dzieje Krakowa, 1.1: 571 pp
[18] Zin W., Grabski W. (1966) - Wczesnośredniowieczne budowle Krakowa w świetle ostatnich badań. Rocznik Krakowski t. XXXVIII: 33-73
[19] Żaki A. (1981) - Początki chrześcijaństwa w Polsce południowej w świetle źródeł archeologicznych i pisanych. Symposiones I, Londyn
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0006
Identyfikatory