Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0017-0031

Czasopismo

Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa

Tytuł artykułu

Wprowadzenie do modelowania wpływu prędkości przepływu powietrza na propagację gazów pożarowych w kopalniach węgla kamiennego

Autorzy Wachowicz, J.  Janoszek, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Introduction to modelling of air flow velocity influence onto propagation of fire-damps in coal mines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dokonano przeglądu pozycji literaturowych traktujących o pożarach egzogenicznych, w tym o wpływie rozkładu pola prędkości powietrza na ruch ciepła (pole temperatury) i masy (w tym reakcji chemicznych) jako czynników przydatnych do oceny ryzyka narażenia na produkty spalania POC (product-of-combustion) podczas pożarów egzogenicznych. Przeanalizowano opracowania zawierające informacje o zastosowaniu, do analizy powyższych czynników, modelowania zagrożenia pożarowego w wyrobiskach górniczych i tunelowych, z wykorzystaniem metody numerycznej CFD (Computational Fluid Dynamics). Zwrócono uwagę głównie na prace dotyczące zagrożenia pożarami egzogenicznymi powstającymi w środowiskach potencjalnie narażonych na tego typu zjawisko, w wyniku zapłonu materiałów palnych.
EN A review of literature was conducted treating freely burning fires, in it an influence of air velocity field distribution onto movement of heat (thermal field) and mass (including chemical reactions) as useful factors for risk assessment of POC (product-of-combustion) from freely burning fires. Studies including information on use, for analysis of above mentioned factors, of modelling of fire hazard in mining excavations and tunnels were analysed, with the aid of numerical method CFD (Computational Fluid Dynamics). The main concern was given to works related to the freely burning fires' hazards arising in environments potentially subjected to this type of phenomenon as a result of flammable materials ignition.
Słowa kluczowe
PL kopalnia   zagrożenie pożarowe   pożar egzogeniczny   gaz pożarowy   propagacja gazów   wyrobisko górnicze   wyrobisko tunelowe   metoda CFD  
EN coal mine   fire hazard   frelly burning fire   fire-damps   damps propagation   CFD method   computational fluid dynamics (CFD)   mining excavation   mining tunnel  
Wydawca Główny Instytut Górnictwa
Czasopismo Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
Rocznik 2006
Tom nr 3
Strony 117--135
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Wachowicz, J.
autor Janoszek, T.
Bibliografia
1. Bielewicz T., Prus B., Honysz J. (1993): Górnictwo, część II. Katowice, Śląskie Wydaw. Techniczne.
2. Frant M., Wrzesień S. (2002): Wybrane problemy stosowania algorytmów CFD w seryjnych obliczeniach zagadnień mechaniki płynów. Materiały XV Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Augustów, 23-26 września, 2002.
3. Grant G.B., Jagger S.F., Lea C.J. (1998): Fires in tunnels. Phil. Trans. R. Soc. London A 356.
4. Hoffman J., Johnson C. (2004): Computability and adaptivity in CFD. Encyclopedia of Computational Mechanics. John Wiley & Sons, Ltd.
5. Hwang C.C., Edwards J.C. (1999): CFD Analysis of Mine Fire Smoke Spread and Reverse Flow Conditions. Proceeding of the 8th U.S. Mine Ventilation Symposium.
6. Hwang C.C., Edwards J.C. (2001): CFD Modeling of smoke reveresal. Proceeding of the International Conference of Engineering Fire Protection Design. Bethesda, Maryland, USA: Society of Fire Protection Engineers, s. 376-387.
7. Hwang C.C., Edwards J.C. (2002): The critical ventilation velocity in tunnel fire - a computer simulation. Fire Safety J. Vol. 37.
8. Liang K.M., Ma T., Quintiere J.G., Rouson D. (2003): Application of CFD Modeling to Room Fire Growth on Walls. NIST GCR 03-849, U.S. Department of Commerce.
9. Ma T.G., Quintiere J.G. (2003): Numerical Simualtion Of Axi-Symmetric Fire Plumes: Accuracy And Limitations. University of Maryland. National Institute of Standards and Technology.
10. Pawiński J. (1979): Przewietrzanie kopalń. Katowice, Wydaw. Śląsk.
11. Poniewierski A., Hołyst R., Ciach A. (2003): Termodynamika dla chemików, fizyków i inżynierów. Warszawa, Instytut Chemii Fizycznej PAN i Szkoła Nauk Ścisłych.
12. Sawicki T. (2003): Tworzywa sztuczne a zagrożenie pożarowe. Bezpieczeństwo Pracy nr 7-8, s. 43-45.
13. Tarada F. (2000): Critical Velocities for Smoke Control in Tunnel Cross-Passages. Paper presented at the First International Conference on Major Tunnel and Infrastructure Projects, 22-24 May 2000, Taipei, Taiwan
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0017-0031
Identyfikatory