Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0017-0029

Czasopismo

Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa

Tytuł artykułu

Ewolucja doboru wodomierzy na tle spadku zużycia wody w budynkach wielolokalowych

Autorzy Tracz, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evolution of water meters selection on the background of water consumption in multidwelling buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zmianę zużycia wody w Bielsku-Białej ogółem oraz w grupie odbiorców tego miasta, wykorzystujących wodę w gospodarstwach domowych w okresie od 1991 do 2005 roku. Wymieniono podstawowe przyczyny, które mają wpływ na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych. Przeanalizowano zużycie wody w dziesięciu budynkach wielolokalowych w latach 2000-2005. Zaprezentowano sposób dobierania wodomierzy w badanych budynkach. Porównano w nich zużycie wody w odniesieniu do 2000 roku oraz w każdym roku w odniesieniu do poprzedniego roku. Przedstawiono zmiany zużycia wody w grupie odbiorców gospodarstwa domowe Bielska-Białej i spółdzielni mieszkaniowych SM 1 i SM 2. Stwierdzono, że parametry pracy dobieranych urządzeń pomiarowych powinny w jak największym zakresie obejmować przepływy rzeczywiste, a stosowanie wodomierzy o podwyższonej klasie metrologicznej nie zawsze jest wskazane.
EN In this paper, the water consumption in Bielsko-Biała was discussed both in total and for the group of consumers in this town using water for their house-keeping in the period of time from 1991 to 2005. The main reasons were mentioned, which have influence on the decrease of water consumption in households. Water consumption in the years 2000-2005 was analysed for ten multidwelling buildings. The way of water meters selection for buildings under investigation was presented. The water consumption for these buildings was compared by its referring to year 2000, and in every year by referring to the previous year. The changes of water consumption were presented in the group of consumers from households in Bielsko-Biała and housing co-operatives SM 1 and SM 2. It was found that the working parameters of selected measuring devices should include real flows in possibly extended range, and using of water meters with higher metrological class is not always advisable.
Słowa kluczowe
PL wodomierz   budynek wielolokalowy   zużycie wody  
EN water meter   multidwelling building   water consumption  
Wydawca Główny Instytut Górnictwa
Czasopismo Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
Rocznik 2006
Tom nr 3
Strony 89--101
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Tracz, B.
Bibliografia
1. Bylka H., Szczechowiak E. (2005): Zarządzanie wodomierzami. Wodociągi-Kanalizacja nr 2 (11).
2. Klugiewicz J., Pasela R. (2005): Badania wpływu wodomierzy mieszkaniowych na zużycie wody w budynkach wielorodzinnych na osiedlu Wyżyny w Bydgoszczy. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 1.
3. Koral W. (2004): Wodomierz w przedsiębiorstwie wodociągowym. Wodociągi-Kanalizacja nr 2 (11).
4. Tracz B., Ryś M., Chopiak J. (2005): Analiza przyczyn spadku konsumpcji wody w Bielsku-Białej. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w warunkach gospodarki rynkowej i wymogów Unii Europejskiej, Szczyrk, październik 2005 r. Bielsko-Biała, AQUA S.A.
5. Tuz P.K., Królikowski A. (2005): Wskazania wodomierzy domowych i mieszkaniowych - przyczyny rozbieżności i metody ich bilansowania. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0017-0029
Identyfikatory