Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0017-0025

Czasopismo

Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa

Tytuł artykułu

Metody badań wytrzymałościowych obudowy szybów kopalnianych

Autorzy Bock, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methods of strength tests of mine shafts supports
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano przeglądu stosowanych w Zakładzie Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa sposobów określania wytrzymałości obudowy szybowej, na podstawie badań nieniszczących (metoda sklerometryczna, ultradźwiękowa), półniszczących (metoda "pull-off) oraz niszczących (badanie próbek pobranych bezpośrednio z obudowy szybowej). Bardziej szczegółowo opisano metodę sprzężoną, pozwalającą na dokładniejsze określenie wytrzymałości na ściskanie betonu oraz cegły z użyciem metod nieniszczących (sklerometrycznej, ultradźwiękowej). Wyniki badań wykorzystano do opracowania nowego wzoru na obliczanie wytrzymałości na ściskanie z uwzględnieniem liczby odbić młotka Schmidta oraz prędkości fal ultradźwiękowych. Przedstawiono także metodykę prowadzenia pomiarów wraz z przykładowymi wynikami badań (Bock i in. 2005).
EN In this paper, a review was done of methods of strength tests of mine shaft support used in the Department of Extraction Technologies and Mining Support of Central Mining Institute on a basis of non-destructive testing (sclerometric method, ultrasonic method), semi-destructive ("pull-off method) and destructive (tests of samples taken directly from a shaft support). An associated method was described more specifically, enabling determining a compression strength of concrete and bricks with higher precision by the non-destructive methods (sclerometric, ultrasonic). The tests results were used for developing a new formula for calculation of compressive strength taking into account a number of Schmidt hammer rebounds and a velocity of ultrasonic waves. The methodology of tests conducting, together with examples of tests results were presented (Bock et al. 2005).
Słowa kluczowe
PL szyb kopalniany   obudowa szybu   wytrzymałość obudowy   badanie wytrzymałościowe   metoda sprzężona   metoda sklerometryczna   metoda ultradźwiękowa   metoda pull-off  
EN mine shaft   shaft support   strength test   associated method   sclerometric method   ultrasonic method   pull-off method  
Wydawca Główny Instytut Górnictwa
Czasopismo Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
Rocznik 2006
Tom nr 3
Strony 23--41
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Bock, S.
  • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, tel. (032) 259-24-06, bock@gig.katowice.pl
Bibliografia
1. Bock S. i inni (2005): Metodyka wyznaczania in situ wytrzymałości obudowy szybowej, Praca statutowa nr 11041605-153. Katowice, GIG (niepublikowana).
2. Bock S. i inni (2006): Opracowanie metodyki badań obudowy szybu z zastosowaniem georadaru. Praca statutowa nr 10000356-153. Katowice, GIG (niepublikowana).
3. Czaja P. (2005): Beton w budownictwie górniczym - nowe wymagania, nowe możliwości. Beton i spoiwa mineralno-cementowe w górnictwie podziemnym. ROP 2005. Seminarium 25.10.2005.
4. Czarnecki L. (2004): Beton według normy PN-EN 206-1 - komentarz. Kraków, Polski Cement Sp z o. o.
5. Instrukcja ITB nr 209: Instrukcja stosowania metody ultradźwiękowej do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji (1977). Warszawa, ITB.
6. Instrukcja ITB nr 210: Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji (1977). Warszawa, ITB.
7. Lewińska-Romicka A. (2001): Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii. Warszawa, WNT.
8. Nagrodzka-Godycka K. (1999): Badanie właściwości betonu i żelbetu w warunkach laboratoryjnych. Warszawa, Wydaw. Arkady.
9. PN-74/B-06261: Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Ultradźwiękowe badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
10. PN-74/B-06262: Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna.
11. PN-EN 206-1:2003: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
12. PN-G-04211:1996: Szyby górnicze. Obudowa betonowa. Kryteria oceny i metody badań.
13. Prusek S., Stałęga S., Bock S. (2006): Zastosowanie aparatury georadarowej do oceny stanu technicznego obudowy podszybi. Prace Naukowe GIG, Seria Konferencje nr 53.
14. Stawiski B. (1991): Nieniszczące badania zapraw budowlanych w konstrukcjach. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria Konferencje.
15. Stawiski B. (2004): Ultradźwiękowe badania wytrzymałości cegieł i zapraw w murach. W: 33. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Politechnika Wrocławska, Zakład Budownictwa Ogólnego, s. 237-241.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0017-0025
Identyfikatory