Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0014-0040

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Kontekst polityki transportowej regionów

Autorzy Janecki, R. 
Treść / Zawartość http://sjsutst.polsl.pl/
Warianty tytułu
EN Context of transport politics for country regions
Konferencja Sytemy transportowe. Teoria i praktyka. / konferencja naukowo-techniczna (III; 2005; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono komponenty procesu formułowania programu polityki transportowej w wymiarze regionalnym. Na etapie identyfikacji problemów do rozwiązania, podejmowanych w ramach polityki transportowej regionów, proponuje się zastosowanie metod analizy kontekstowej. Są one dotychczas wykorzystywane w metodologii innych dyscyplin nauk społecznych, w geografii i ekologii społecznej.
EN Components of formation process of regional program transport politics have been shown in article. Context analysis methods have been proposed to identify problems of transport politics of country regions. This methods are use in methodology of other science such as social sciences, geography and social ecology.
Słowa kluczowe
PL polityka transportowa   metoda kontekstowa  
EN transport policy   context method  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2005
Tom z. 58
Strony 183--191
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
autor Janecki, R.
  • Katedra Inżynierii Ruchu Politechniki Śląskiej, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, tel. (032) 603-43-66, ryszard.janecki@polsl.pl
Bibliografia
1. Agnew J.: Place and Politics, The Geographical Mediation of State and Society, Boston 1987.
2. Bauman Z.: Intimations of Postmodernity, London - New York 1992.
3. Berger P. L., Luckman T.: Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Warszawa 1983.
4. Chromiński Z., Malinowski A.: Ekologia człowieka, Warszawa 1999.
5. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. Śliwa, L. Śliwa, Warszawa - Wrocław 1997.
6. Gorzelak G.: Założenia długofalowej strategii rozwoju regionalnego [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001 - 2020, Warszawa 2001.
7. Granovetter M.: Economic Action and Social Structure. The Problem of Embeddness, American Journal of Sociology nr 91/1981.
8. Gruszecki T.: Nagrody Nobla w ekonomii, Lublin 2001.
9. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W.: Polityka transportowa, Gdańsk 2004.
10. Jałowiecki B.: Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa 1988.
11. Jałowiecki B.: Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa 2000.
12. Kleer J.: Globalizacja szansą dla Polski, w: Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001 - 2020, Warszawa 2001.
13. Kleer J.: Koniunktura światowa i procesy globalne [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, Warszawa 2000.
14. Kołodziejski J.: Uwarunkowania przestrzenne długookresowej strategii rozwoju gospodarczego Polski [w.] Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, Warszawa 2000.
15.Korenik S.: Dysproporcje w rozwoju regionów w Polsce - wybrane aspekty, Wrocław 2003.
16. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 2002.
17. Krzykała F.: Główne problemy socjologii gospodarczej. Wprowadzenie do metodologii i metodyki badań, Poznań 1999.
18. Krzykała F.: Socjologia transportu w zarysie, Poznań 2004.
19. Kukliński A.: Europejski kontekst przekształceń polskiej przestrzeni [w:] Polska 2000 Plus. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Raport t.I, J. Kołodziejski (red.), Warszawa 1995.
20. Kukliński A., Mync A., Szul R.: Polska przestrzeń na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, A. Kukliński (red.), PAN KPZK Biuletyn z. 178, Warszawa 1997
21. Lipset S. M.: Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, tłum. G. Dziurdzik-Kwaśniewska, Warszawa 1998.
22. Lyotard J. F.: Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.
23. Nowińska-Łaźniewska E.: Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Poznań 2004.
24. Stachak S.: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Warszawa 1997.
25. Starowicz W., Rudnicki A., Janecki R.: Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich - synteza wyników, Zeszyt SITK nr 73, Kraków 1999.
26. Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002.
27. Tomala F.: System transportowy a ogólna teoria systemów, Zeszyty Naukowe WSE, Sopot 1986.
28. Wyszomirski O.: Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej, Gdańsk 1998.
29. Zarzycki T.: Region jako kontekst zachowań politycznych, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0014-0040
Identyfikatory