Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0012-0024

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Ocena wpływu rodzaju żywicy na własności cierne okładziny typu BAC do hamulców maszyn wyciągowych

Autorzy Grzegorzek, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The type of resin effect on friction characteristics of BAC brake linings for winding machines
Konferencja Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2006. Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze. Konferencja naukowa, Gliwice, 22 listopada 2006r.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własności ciernych okładziny typu BAC do hamulców promieniowych, górniczych maszyn wyciągowych. Badania wykonano na stanowisku bezwładnościowym do badań procesu tarcia statycznego i kinetycznego hamulcowych okładzin ciernych. Celem badań była ocena, w jakim stopniu zmiana rodzaju i ilościowego udziału żywicy w okładzinie typu BAC wpłynęła na jej własności cierne. Analizie poddano przebiegi zmian współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego w funkcji parametrów tarcia: prędkość poślizgu, nacisk jednostkowy, temperatura na powierzchni tarczy hamulcowej.
EN The paper presents results of experimental investigation of friction characteristics of BAC type brake linings for winding machine radial brakes. Tests were made on tribotester specially designed for modelling static and kinetic friction in brakes. The main purpose of the investigation was to find out how the resin type and its percentage are influencing frictional characteristic of BAC brake linings. The coefficients of static and kinetic friction were tested as function of friction parameters: sliding velocity, pressure and temperature on friction surface.
Słowa kluczowe
EN mining machine   wining machine   radial brakes   BAC brake linings   resin   frictional characteristic  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
Rocznik 2006
Tom z. 274
Strony 201--210
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Grzegorzek, W.
Bibliografia
1. Ścieszka S. F.: Hamulce cierne. Zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne i tribologiczne. Radom: ITE, 1998.
2. Zmysłowski T., Mijał T.: Hamulce maszyn wyciągowych. Zeszyty problemowe maszyn górniczych, 1995, nr 1.
3. Grzegorzek W. i inni: Sprawozdanie z realizacji pracy NB-180/RG-2/2002 na temat: Badania własności ciernych taśmy hamulcowej typu BAC-M oraz BAC-347. 2003, s. 57 maszyn., Politechnika Śląska, Gliwice.
4. Janusz M.: Praca magisterska na temat: Badanie własności ciernych okładziny BAC-M1 dla hamulców promieniowych górniczych maszyn wyciągowych. 2005, s. 90 maszyn., Politechnika Śląska, Gliwice.
5. Stępień T.: Praca magisterska na temat: Badanie własności ciernych okładziny BAC-M3 dla hamulców promieniowych górniczych maszyn wyciągowych. 2006, s. 71 maszyn., Politechnika Śląska, Gliwice.
6. PN-ISO 5725-3. Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Część 3: Pośrednie miary precyzji standardowej metody pomiarowej.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0012-0024
Identyfikatory