Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0012-0017

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wpływ własności reologicznych mieszanin wybranych odpadów drobnofrakcyjnych na parametry ich przepływu przez gruzowisko zawałowe w świetle wyników badań laboratoryjnych

Autorzy Plewa, F.  Strozik, G.  Jendruś, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of rheological properties of slurries from selected finegrained waste on flow parameters through rock fall zone in the light of laboratory experiments
Konferencja Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2006. Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze. Konferencja naukowa, Gliwice, 22 listopada 2006r.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Doszczelnianie zrobów zawałowych z użyciem drobnofrakcyjnych mieszanin popiołów lotnych jest technologią powszechnie stosowaną w górnictwie podziemnym, w celu poprawy warunków wentylacyjnych, eliminacji zagrożenia pożarowego, zmniejszenia deformacji powierzchni, ograniczenia migracji wód podziemnych czy osiągnięcia innych celów technologicznych lub ekologicznych. Pomimo znacznej ilości doświadczeń przemysłowych i bogatego dorobku naukowo-badawczego w tej dziedzinie, brak jest do tej pory efektywnych metod, pozwalających na prognozowanie przebiegu procesu doszczelniania zrobów w oparciu o podstawowe własności fizyczne, w tym w szczególności reologiczne, mieszanin i geometryczne parametry gruzowiska zawałowego. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań nad opracowaniem modelu przepływu mieszanin drobnofrakcyjnych w zrobach zawałowych, w oparciu o badania laboratoryjne wykonane na modelu gruzowiska zawałowego.
EN Grouting of roof fall rock zones with fine-grained slurries made with fly ash is widely spread technology in underground mining applied often in aim to improve ventilation, control spontaneous ignition of coal, reduce surface subsidence, or to achieve other technical or ecological goals. In spite to significant industrial experience and reach scientific bibliography related to this subject, there is a still lack of effective methods for design of grouting process parameters on the basis of basic physical, especially rheological, properties of slurries and geometry of roof rock fall zone. The paper reports selected research results on evaluation of a model of fine-grained grouting slurries flow through roof fall rock zone, based on laboratory measurements of flow in a model of rock fall zone.
Słowa kluczowe
PL odpady drobnofrakcyjne   własności reologiczne   technologie górnicze   doszczelnianie  
EN fine-grained slurries   rheological properties   mining technologies   grouting  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
Rocznik 2006
Tom z. 274
Strony 123--136
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Plewa, F.
autor Strozik, G.
autor Jendruś, R.
  • Instytut Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, tel.: (0-32) 237-22-45, franciszek.plewa@polsl.pl
Bibliografia
1. Ferraris C.F., Brower L.E.: Comparison of Concrete Rheometers. Concrete International, Vol. 25, No. 8, pp. 41-47, August 2003.
2. Hollinderbaumer E.W., Mez W.: Viscosity Controlled Production of High Concentration Backfill Pastes. Proceedings of Sixth International Symposium on Mining with Backfill, Brisbane, Australia, 19-23 April 1998, pp. 43-47.
3. Lombardi G.: The Role of The Cohesion in Cement Grouting of Rock. 15th Congress on Large Dams, Lausanne, Switzerland, Q.58.-R.13., 1985, pp. 235-260.
4. Plewa F., Mysłek Z.: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górniczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0012-0017
Identyfikatory