Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0012-0016

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania w technologiach górniczych popiołów lotnych pochodzących z kotłów fluidalnych na przykładzie wybranych elektrowni

Autorzy Plewa, F.  Popczyk, M.  Mysłek, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Utilization of fly ash - water slurries with fluid boilers in underground mining for example of some power plants
Konferencja Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2006. Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze. Konferencja naukowa, Gliwice, 22 listopada 2006r.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach w górnictwie podziemnym szeroko stosowane są technologie górnicze, wykorzystujące na dużą skalę drobnofrakcyjne odpady energetyczne, a w szczególności popioły lotne. Znaczna ilość zakładów energetycznych oraz kilka istniejących metod odsiarczania powodują, że powstające masowo popioły lotne różnią się pod względem składu chemicznego oraz własności pucolanowych. Dlatego dla optymalnego wykorzystania popiołów lotnych w technologiach podziemnych niezbędne jest przeprowadzenie badań, w celu poznania ich własności. W artykule przedstawiono wyniki badań hydromieszanin, sporządzonych na bazie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych trzech wybranych zakładów energetycznych. Na podstawie tych badań dokonano oceny przydatności tych hydromieszanin dla obecnie stosowanych technologii górniczych.
EN In the last years in polish underground mining we can see intereasing of use energeticwaste (fine-gresnded waste) in particular fly ashes. The paper presents results of laboratory tests with use of ashes made with fluid-boilers (three chosen power plants). On the basis of this evalution of useful for this fly ash-water slurries in underground technologies was made.
Słowa kluczowe
PL popiół lotny   kocioł fluidalny   odpady energetyczne   wykorzystanie odpadów   technologie górnicze  
EN fly ash   fluid boiler   energetic wastes   wastes utilization   mining technologies  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
Rocznik 2006
Tom z. 274
Strony 111--121
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Plewa, F.
autor Popczyk, M.
autor Mysłek, Z.
  • Instytut Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, tel.: (0-32) 237-22-45, franciszek.plewa@polsl.pl
Bibliografia
1. Plewa. F., Mysłek Z.: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górniczych. Wyd. Politechniki Śl., Gliwice 2001.
2. Polska Norma PN-G-11011. Materiały do podsadzki zestalonej i doszczelniania zrobów. Wymagania i badania.
3. Popczyk M.: Ekologiczne i górnicze aspekty przemysłowego wykorzystania odpadów energetycznych i poflotacyjnych w podziemiach kopalń. Praca doktorska. Gliwice 2002.
4. Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Tajduś T.: Lokowanie odpadów w kopalniach podziemnych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0012-0016
Identyfikatory